Социјално-емоционална благосостојба, предизвик #УчимеДома

15 дена забавни активности низ игра, со цел децата да дознаат за социјално-емоционалниот развој, да ги намалат стресот и вознемиреноста

A girl looking at a diy sensory bottle
UNICEFMK