Партнери

УНИЦЕФ работи заедно со многу партнери за да ги заштити правата на секое дете.

Close up image of the hands of two children holding each other's hand
UNICEF/2015/Georgiev