Çdo fëmijë duhet të rritet në një familje

UNICEF-i i bën thirrje qeverisë së Malit të Zi që urgjentisht të sigurojë që çdo fëmijë të rritet në një mjedis të sigurt familjar

UNICEF Mali i Zi
Mjedis i sigurt familjar - për çdo fëmijë
UNICEF Mali i Zi
26 Shtator 2023