Çdo fëmijë ka nevojë për një familje (zbatuar në periudhën 2013-2014)

Qëllimi i fushatës është të promovojë të drejtën e çdo fëmije për të jetuar në një mjedis të dashur familjar

Every child needs a family logo
UNICEF Mali i Zi