Razvoj i participacija adolescenata

Adolescenti drže budućnost svojih zemalja u svojim rukama. Presudni za ostvarivanje održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, oni stvaraju inovativna rješenja za izazove s kojima se Crna Gora suočava.

Adolescenti
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Izazov

Priprema crnogorskih adolescenata da odgovore zahtjevima budućnosti

Naučni dokazi potvrđuju da kada brižne odrasle osobe i pozitivne politike, kao i servisi koji odgovaraju njihovim potrebama i sposobnostima, podržavaju adolescentkinje i adolescente, oni imaju potencijal da prekinu međugeneracijski ciklus nejednakosti, siromaštva, diskriminacije i nasilja. Tako ulaganje u adolescenciju doprinosi prekidu ciklusa siromaštva i vodi ka pozitivnim ekonomskim i društvenim ishodima, i to ne samo za same adolescente, već i za zajednice u kojima žive, kao i društvo u cjelini.
Od ukupno 620.000 stanovnika Crne Gore, 14% su adolescenti uzrasta od 10 do 19 godina, i niz programa je posebno predviđen za njih: učešće na nivou zemlje u Omladinskoj kancelariji za regionalnu saradnju, koja finansira programe u šest zemalja Balkana, zatim omladinski klubovi, koje finansira Vlada, koji nude prilike za neformalno obrazovanje, te otprilike 50 nevladinih organizacija koje su na neki način aktivne među mladim ljudima.
 

Dokazi potvrđuju da kada se adolecentkinjama i adolescentima pruži podrška imaju potencijal da prekinu međugeneracijski ciklus nejednakosti.

Uprkos tome, adolescenti u Crnoj Gori i dalje uglavnom nijesu prepoznati kao nosioci prava u porodičnom i društvenom životu. U tradicionalnim porodičnim ulogama ne vrednuje se sposobnost adolescenata da učestvuju, izražavaju svoje mišljenje i da se njihov glas čuje povodom svih pitanja koja na njih utiču. Nadalje, trenutno mladi ljudi nijesu prepoznati ni kao resurs u koji treba ulagati niti im se daje prioritet u programu javnih politika i u budžetu. Zakonski okviri i javne politike izrađeni za šire populacije ne prepoznaju ili ne promovišu specifične potrebe niti sve veće kapacitete adolescenata, te nijesu usaglašeni s nalazima globalnih istraživanja o razvoju djece.

Djeca iz romskih i egipćanskih zajednica često ostvaruju loš uspjeh u školi -– samo 7% njih završi srednju školu.

Djeca iz romskih i egipćanskih zajednica često ostvaruju loš uspjeh u školi, a napuštanje škole naglo raste nakon 11. godine, te tako samo 7% njih završi srednju školu u poređenju sa 86% među većinskom populacijom. Ne postoji jedno objašnjenje za tako visoku stopu napuštanja škole, već se radi o višestrukim determinantama, koje su često u međusobnom sadejstvu. One obuhvataju: stigmatizaciju i diskriminaciju, siromaštvo, stanovanje i higijenu, kulturne stavove i tradicije njihove zajednice.

Rješenje

Osigurati da adolescenti imaju alatke za ostvarenje svog punog potencijala

UNICEF radi s vladama, organizacijama civilnog društva, adolescentima i roditeljima u čitavom regionu kako bi se osiguralo da adolescenti, a pogotovo oni najranjiviji i najmarginalizovaniji, dobiju potrebnu podršku za ostvarivanje svog punog potencijala.

UNICEF pruža podršku Ministarstvu prosvjete da se unaprijedi kvalitet nastave i ishoda učenja.

UNICEF ima sveobuhvatan pristup pitanjima zadržavanja adolescenata u školi i unapređenja kvaliteta i relevantnosti njihovog obrazovanja. Takođe, UNICEF pruža podršku Ministarstvu prosvjete da se unaprijedi kvalitet nastave i ishoda učenja putem inovativnih pristupa zasnovanih na najsavremenijim naučnim saznanjima. U tom kontekstu je pripremljen, akreditovan i trenutno se realizuje u 46 osnovnih, srednjih škola i jednom Domu učenika program razvoja socio-emocionalnih vještina učenika. U toku je i inicijativa za razvoj digitalne pismenosti kod učenika, nastavnika i roditelja. Međutim, i dalje na nivou škola i institucija nedostaju kapaciteti da se osigura realizacija takvih programa u svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

UNICEF pomaže i snaženju veza adolescenata sa brižnim odraslim osobama.

UNICEF pomaže i snaženju veza adolescenata s brižnim odraslim osobama omogućavajući njihov pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i socijalnom staranju i uslugama zaštite djece. Takođe, UNICEF zagovara da vlade osiguraju reforme kojima se rješavaju zdravstvene potrebe adolescenata i grade inkluzivne, kvalitetne zdravstvene usluge i psihosocijalna podrška adolescentima, uključujući i one među njima koji pate od hroničnih oboljenja ili imaju smetnje u razvoju. Radi uspostavljanja veza između sistema obrazovanja i zaposlenja, UNICEF ulaže u socijalne inovacije, odnosno u unapređenje vještina koje se mogu upotrijebiti i na radnom mjestu, kao i u podršku društvenom preduzetništvu adolescenata i mladih.

Materijali

Ovdje predstavljeni materijali o adolescentima čine tek mali odabir ukupnih materijala koje je pripremio UNICEF sa svojim partnerima u regionu. Ova lista redovno se ažurira uključivanjem najnovijih informacija.

Istraživanje Innocenti Priručnik o adolescenciji 9: kvartalni rezime koji predstavlja najvažnije materijale i novosti koje se objavljuju u oblasti istraživanja dobrobiti adolescenata.

Adolescenti: što zaista o njima mislite (razno): internet strana o životima modernih adolescenata koju su partnerski uradili UNICEF i ING.

Rezultati

Saynaj više o razvoju i participaciji adolescenata