Rezultati

Razvoj i participacija adolescenata

Rezultati

Laboratorija za inovacije mladih

Laboratorija za inovacije mladih u Crnoj Gori, koja je osnovana 2016. godine, radi s mladima na lokalnom nivou, s fokusom na angažovanju u lokalnim zajednicama. Od njenog osnivanja kroz programe Laboratorije direktno je prošlo više od 500 mladih, s više od 2.300 direktnih i 28.000 indirektnih korisnika (što je četvrtina ukupne populacije adolescenata u Crnoj Gori). Dvije trećine svih učesnika su adolescentkinje. Laboratorija pomaže mladim ljudima i adolescentima da stiču neke ključne vještine, kao što su analiza i rješavanje problema i finansijska pismenost, koje se trenutno ne nude u okviru formalnog obrazovanja. Naglasak je i na mentorskom pristupu, izgradnji vještina i vođenju mladih ljudi tako da mogu da ostvare pozitivne uticaje u svojoj zajednici.

UPSHIFT

UPSHIFT nije niz alatki već metodologija i pristup razvoju i osnaživanju marginalizovanih mladih ljudi. UPSHIFT priprema mlade ljude iz marginalizovanih zajednica u Crnoj Gori da identifikuju i analiziraju izazove u svojim zajednicama i da osmisle preduzetničke odgovore u tom smislu. Putem ove radionice socijalnog uticaja mladi ljudi vrše svoju ulogu pokretača društvenih promjena i grade sopstvene liderske sposobnosti, profesionalnu spremnost i otpornost.

U-Report

Program javnih politika u Crnoj Gori do sada nije prepoznavao mlade ljude kao resurs u koji treba ulagati. Iako je Vlada u više navrata pokušavala da uspostavi alatke za dijalog s mladima i adolescentima, ti mehanizmi i dalje nijesu dovoljno razvijeni, pa dvije trećine mladih vjeruje da ne mogu da utiču na procese donošenja odluka. Prvobitno pokrenuta u Ugandi, U-Report global je globalna platforma osmišljena da se pojača glas mladih ljudi u zemljama u razvoju, da se podstakne razvoj koji pokreću građani, te da se ostvaruje transformativna promjena društva. Svrha i vrijednost U-Report platforme je sposobnost da prikuplja u realnom vremenu podatke od adolescenata i mladih, te da se oni koriste za javno zastupanje promjena na nivou sistema i za podsticanje učešća adolescenata u donošenju odluka. Ključna načela su: anonimnost, zaštita podataka i mogućnost da se u svakom trenutku isključite.

Socio-emocionalne vještine (neformalno)

Komitet za prava djeteta je 2016. godine ustanovio da je ugrožen potencijal adolescenata širom svijeta, jer se malo ulaže u podršku adolescentima. To posebno važi za Crnu Goru, jer adolescencija još uvijek nije prepoznata kao poseban razvojni period u okviru omladinskih politika u Crnoj Gori.  Međutim, uz pomoć UNICEF-ovih savjetnika i eksperata, Crna Gora je nedavno usvojila Strategiju za mlade i Zakon o mladima u kojima se navodi da se omladinska politika mora planirati, realizovati i sprovoditi na osnovu stvarnih potreba mladih, empirijskog i praktičnog znanja o položaju mladih, rezultata istraživanja i redovnog praćenja i procjene položaja mladih, uz njihovo aktivno uključivanje u taj proces. Nadalje, UNICEF je s programom „Osnaživanje i participacija adolescenata u Crnoj Gori“ organizovao konferenciju „Moć adolescencije“, što je bila prilika za predstavnike relevantnih institucija, civilnog sektora, adolescenata, Univerziteta Crne Gore i privatnog sektora da razmijene mišljenja kako najbolje pomoći adolescentima da realizuju svoj puni potencijal.