Rani razvoj

UNICEF-ov rad na razvoju u ranom djetinjstvu (ECD) uzima u obzir osnovne elemente za svako dijete koje raste: brižnu njegu, dobro zdravlje, optimalnu ishranu, odgovorno staranje o djetetu, sigurnost i bezbjednost i prilike za rano učenje.

UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

Izazov

Osigurati da svako dijete dobije čvrstu osnovu za budućnost.

Ljudski mozak se najbrže razvija u ranom djetinjstvu – brzinom od najmanje 1000 neuronskih veza u sekundi. Budući da je rano djetinjstvo jedna od najvažnijih faza rasta, kada su intervencije izuzetno djelotvorne, UNICEF je  u svom cjelokupnom planiranju aktivnosti dao prioritet upravo ranom razvoju djece.

U prve tri godine života, optimalno zdravlje i ishrana neki su od ključnih elemenata koji omogućavaju da dijete raste na fizičkom, mentalnom i socijalnom nivou.

U prve tri godine života, optimalno zdravlje i ishrana neki su od ključnih elemenata koji omogućavaju da dijete raste na fizičkom, mentalnom i socijalnom nivou.

Podaci iz 2013. godine ukazuju na nedostatak adekvatnog pristupa ishrani u Crnoj Gori ‒ samo 17% novorođenčadi isključivo je dojeno u prvih šest mjeseci, samo jedna od sedam beba bude podojeno u prvom satu života, a 44% djece do pet godina starosti nema minimalno prihvatljiv način ishrane. Ovako loša praksa ishrane dovodi do velikog broja djece mlađe od pet godina koja su ili neuhranjena ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Djeca iz ugroženih grupa najviše su pogođena neuhranjenošću ‒ 27% romske djece neuhranjeno je. Prisutna je i izrazito visoka učestalost djece mlađe od pet godina (svako peto) i djece od sedam godina (svako treće) s prekomjernom tjelesnom težinom i gojaznošću – što Crnu Goru stavlja među četiri vodeće evropske zemlje u pogledu gojaznosti kod djece i po zastupljenosti problema prekomjerne tjelesne težine kod te populacije.

Prema podacima iz 2013. godine, u Crnoj Gori bila je niska pokrivenost vakcinacijom djece u dobi od 24 do 35 mjeseci i iznosila je tek 61%. Stopa pokrivenosti vakcinacijom za male boginje, zauške i rubeolu (MMR) u 2017. iznosila je 55%. Kako bi se postigao potreban nivo pokrivenosti vakcinacijom od najmanje 95%, kojim bi se djeca zaštitila od bolesti, UNICEF pruža podršku Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje u promociji imunizacije, kao i povećanju zahtjeva za vakcinama od strane roditelja, u saradnji s relevantnim nacionalnim organima.

Siromaštvo predstavlja jedan od najozbiljnijih faktora koji doprinosi nejednakosti u razvoju u ranom djetinjstvu u Crnoj Gori, a nerijetko počinje da djeluje i prije rođenja. Za više informacija o ovom problemu, molimo vas da pogledate stranicu o socijalnoj politici.

Crna Gora se i dalje suočava s ključnim nedostacima u pogledu pružanja, korišćenja, kvaliteta i efikasnosti usluga sistema razvoja u ranom djetinjstvu (ECD) za malu djecu. Prema podacima iz 2013. godine, 7% djece iz najsiromašnijeg kvintila pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje, u poređenju sa 66% iz populacije najbogatijih. Prema jednoj skorijoj procjeni, patronažne medicinske sestre sprovele su tek nešto više od polovine predviđenih zdravstvenih preventivnih usluga za majke i djecu i svega jednu četvrtinu predviđenih posjeta trudnicama tokom 2016. godine. Roditeljima, posebno onim iz ugroženih kategorija stanovništva, potrebne su informacije i praktična podrška na koji način najbolje mogu brinuti i unaprijediti razvoj njihove male djece.

 

UNICEF je podržao Ministarstvo zdravlja u sprovođenju dvije analize bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori. Ove analize, iz 2011. i 2016. godine, rezultirale su razvojem brojnih kliničkih smjernica za perinatalnu njegu. Inicijative za uvođenje tzv. baby-friendly bolničke prakse još uvijek se ne sprovode širom zemlje.

Rješenje

Stvaranje gradivnih elemenata za budućnost djeteta

UNICEF-ov program razvoja u ranom djetinjstvu u Crnoj Gori obuhvata niz različitih sektora, uključujući zdravstvo, obrazovanje, socijalnu i dječju zaštitu, kako bi se osiguralo da sva mala djeca, posebno najugroženija, od začeća do šeste godine (7,4% ukupne populacije), budu u prilici da ostvare svoj puni razvojni potencijal. Ovaj program teži ka ostvarenju dva cilja, koja su neophodna za razvoj svakog djeteta: (1) da sva mala djeca, od rođenja do školskog uzrasta, imaju jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite, ishrane, zaštite i ranog učenja koje odgovaraju njihovim razvojnim potrebama; i (2) da roditelji i staratelji budu podržani i uključeni u njegu svoje male djece i pozitivno roditeljstvo.

Posmatrano iz perspektive isplativosti, servisi podrške razvoju u ranom djetinjstvu (ECD) daju povrat od skoro 13 procenata godišnje.

 

UNICEF se ovim potrebama bavio kroz: iniciranje rada na poboljšanju usluga preventivnih patronažnih posjeta u Crnoj Gori kako bi se došlo do svake porodice i osiguralo da svako dijete ima priliku za najbolji početak u životu; podršku roditeljima i starateljima djece starije od dvije godine u pogledu odgovornog staranja i pozitivnog roditeljstva; podržavanje nacionalnih partnera u izgradnji kapaciteta; i podržavanje uvođenja nacionalnih smjernica za zdravstvenu njegu i ishranu, zasnovanih na dokazima, kao i inicijative za praksu prilagođenu potrebama porodice i novorođenčadi.

Ukoliko se ova problematika sagleda iz perspektive isplativosti ulaganja ‒ mimo dobrobiti u djetinjstvu ‒ prema nekim procjenama, investicije u servise podrške razvoju u ranom djetinjstvu daju povrat od skoro 13 procenata godišnje. Fokusiranje resursa na intervencije u ovoj oblasti ima višestruke koristi za zemlju tako što osigurava pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast.

UNICEF-ova kampanja za podizanje svijesti dovela je do prosječnog povećanja stope upisa od 20% u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja u periodu 20152016. godine na sjeveru države

Ukoliko se ova problematika sagleda iz perspektive isplativosti ulaganja ‒ mimo dobrobiti u djetinjstvu ‒ prema nekim procjenama, investicije u servise podrške razvoju u ranom djetinjstvu daju povrat od skoro 13 procenata godišnje. Fokusiranje resursa na intervencije u ovoj oblasti ima višestruke koristi za zemlju tako što osigurava pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast.

Materijali

Ovdje predstavljeni materijali o ranom razvoju i učenju čine tek mali odabir ukupnih materijala koje je pripremio UNICEF sa svojim partnerima u regionu. Ova lista redovno se ažurira uključivanjem najnovijih informacija.

Sljedeći resursi o ranom dječjem razvoju predstavljaju samo manji dio materijala koji je rezultat rada UNICEF-a i njegovih partnera u regionu. Ova lista redovno se ažurira kako bi se na njoj našle najnovije informacije.

 

UNICEF-ova Zdravstvena strategija

 

Set preporučenih nastavnih planova i programa i instrumenata za procjenu za kućne posjete tokom ranog djetinjstva

 

Moduli resursa za kućne posjete: Podrška porodicama za pružanje njege; UNICEF ECARO i Međunarodna asocijacija „Korak po korak“

 

Podrška porodicama za pružanje njege: moduli resursa za kućne posjete

 

Pregledni izvještaj o inkluziji Roma na ranom uzrastu

 

Serija tematskih članaka magazina „Lancet” o ranom dječjem razvoju

 

Globalna evidencija rezultata dojenja

 

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje (PLH)

 

Program Specijalne olimpijade „Mladi sportisti“

 

Rezultati

Saznaj o rezultatima ranog razvoja