Rezultati

Rani razvoj

Dobro zdravlje plus odgovarajuća ishrana

Na osnovu nalaza istraživanja o znanjima, stavovima i ponašanjima, koje je sprovedeno u junu 2009. godine među 1.000 roditelja djece uzrasta do šest godina u Crnoj Gori, o 82% djece brine majka; 37% majki koje doje svoje dijete reklo je da im niko ne pomaže oko ishrane i dojenja, čišćenja i kupanja bebe; a samo je 7% očeva učilo dijete prvim moralnim principima, ali su češće gledali televiziju i išli u šetnju sa svojim djetetom. UNICEF Crna Gora i Ministarstvo zdravlja pokrenuli su kampanju podizanja svijesti pod nazivom Rane godine – šansa za čitav život. Ključne poruke su: biti otac je prilika života; djeca uvijek imaju vremena da se igraju i djeca uče kako da se ponašaju imitiranjem ponašanja onih koji su im najbliži. 

Responsivno staranje

NVO „Roditelji“, UNICEF i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori pokrenuli su nacionalnu SOS roditeljsku liniju, početkom 2017. godine, preko koje svi roditelji i staratelji iz čitave zemlje mogu dobiti savjete za uspješan odgoj djece. Pozivom na broj 080 888 888, svakog radnog dana od 16 do 20 sati, roditelji mogu zatražiti mišljenje stručnjaka u vezi sa dječjim vaspitanjem. Crnogorski mobilni operateri omogućili su da pozivi prema SOS liniji budu besplatni.

Očuvanje porodica i prevencija napuštanja djece

Kao rezultat saradnje između Ministarstva rada i socijalnog staranja, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i UNICEF-a omogućeno je kontunuirano pružanje i širenje usluge Porodični saradnik, čiji je zadatak pružanje intenzivne podrške porodicama u cilju sprečavanja odvajanja porodica i stavljanja djece pod institucionalno staranje. Počeli su razgovori o osnivanju integrisanog organa uprave za rani razvoj i učenje, kao i o reformisanju sadašnje patronažne službe, da bi se uključile kućne posjete koje bi sadržaale komponente dječje zaštite i pozitivnog roditeljstva/brižnog staranja.

Obrazovanje i staranje u ranom djetinjstvu

Što se tiče djece sa smetnjama u razvoju, najveći problem i dalje je njihova isključenost. Igraju se sami i žive u svom svijetu. Neki roditelji potroše godine tražeći odgovarajuću podršku, a, usljed kasnog uključivanja u programe podrške, njihova djeca propuste priliku da ostvare svoj puni potencijal. Iz tog razloga, UNICEF je pomogao u realizaciji programa osposobljavanja tako da vaspitači, pedijatri, psiholozi, logopedi i defektolozi iz 13 opština mogu da otkriju smetnje već u ranom djetinjstvu i pruže odgovarajuću podršku toj djeci. Koalicija je uspostavila i programe podrške za roditelje male djece sa smetnjama u razvoju, tako da znaju kako da im pomognu i potraže podršku.