Rezultatet - Zhvillimi i fëmijërisë së hershme

Zhvillimi i fëmijërisë së hershme

A baby eating bread
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018