Wadada vijesti Crna Gora, TV dnevnik za mlade, ponovo dostupan

Nakon godinu dana pauze zbog pandemije COVID-a-19, danas ponovo kreće TV dnevnik, koji prave mladi reporteri UNICEF-a i Dječja redakcija TVCG, na Prvom programu TVCG, svake subote i nedjelje u 19.00 sati

UNICEF Crna Gora
Wadada Montenegro
UNICEF Crna Gora
05 April 2021

PODGORICA, 3. APRIL 2021. – Nakon godinu dana pauze zbog pandemije COVID-a-19, djeca i mladi Crne Gore imaće ponovo priliku da prate TV vijesti, koje za njih prave mladi reporteri UNICEF-a i Dječja redakcija TVCG, na Prvom programu TVCG, svake subote i nedjelje u 19.00 sati. Radi se o jedinstvenom informativnom programu za djecu i mlade u Crnoj Gori.

Raduje nas ponovna saradnja s Dječjom redakcijom TVCG na produkciji Wadada vijesti Crna Gora. Tokom pandemije nam je nedostajao ovaj TV dnevnik za mlade i potrudićemo se da u njemu što više govorimo o temama koje nas interesuju, a koje nijesu uvijek u fokusu informativnih emisija naših medija, jer se sve one prave samo za odrasle.

Bojana Žižić, UNICEF-ova mlada reporterka

Iskustva iz drugih zemalja pokazuju da je Wadada TV dnevnik za mlade jedna od najpopularnijih emisija među porodicama, tj. da ga ne prate samo djeca i mladi već i roditelji i drugi članovi porodice, jer se radi o informativnom programu koji se, između ostalog, bavi i istim temama kao i Dnevnik za odrasle, ali ih obrađuje na način koji je djeci i mladima lakši za razumijevanje i zanimljiviji za praćenje.

Specijalno izdanje TV dnevnika za djecu i mlade poboljšaće kvalitet programa koji nudimo porodicama u Crnoj Gori tokom krize izazvane koronavirusom. Aktivno učešće mladih u njegovoj produkciji čini ga jedinstvenim. Radujemo se što ćemo ponuditi mladima takve aktivnosti i medijske sadržaje u vremenu krize tokom koje im nedostaju kulturne i sportske aktivnosti i kada je i škola za mnoge onlajn.

Milena Janjušević, urednica Dječje redakcije TVCG

Dječja redakcija TVCG, uz podršku UNICEF-a i Agencije za elektronske medije Crne Gore, pokrenula je ovaj TV dnevnik za mlade u aprilu 2019. u okviru kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo”. Wadada vijesti Crna Gora prave se po međunarodno poznatom formatu TV dnevnika za mlade Wadada News for Kids, koji se uspješno emituje u preko 20 zemalja širom svijeta, a uspostavila ga je holandska neprofitna organizacija Free Press Unlimited. Crnogorsko izdanje Wadada dnevnika za djecu biće dostupno u okviru međunarodne videoteke koju koriste sve zemlje članice ove mreže. To znači da vijesti koje mladi naprave u Crnoj Gori mogu biti prevedene i emitovane u drugim zemljama, kao što i TVCG može preuzimati zanimljive vijesti koje prave mladi drugih zemalja.

Dnevnik Wadada vijesti Crna Gora pokrenut je na osnovu rezultata prvog nacionalno reprezentativnog istraživanja o djeci, roditeljima i medijima u Crnoj Gori, sprovedenog u okviru kampanje medijske pismenosti #BirajmoŠtaGledamo. Ovo istraživanje je, između ostalog, pokazalo da manje od jedne trećine roditelja (29%) i djece (27%) smatra da na crnogorskim TV kanalima ima dovoljno programa prilagođenih raznim uzrastima djece, a koji su im zanimljivi, korisni, inspirativni i imaju obrazovnu funkciju, kao i da svako drugo dijete u našoj zemlji želi da učestvuje u produkciji medijskih programa za djecu i mlade.