Visoki zvaničnici UNICEF-a pridružili se kampanji "Svako dijete treba porodicu“

Svako dijete ima pravo da raste u porodici

UNICEF Crna Gora
02 Novembar 2013

Herceg Novi, 2. novembar, 2013. – U subotu, 2. novembra, 2013. u 13.00h, u okvirukampanje “Svako dijete treba porodicu”, zamjenica Izvršnog direktora UNICEF-a Geeta RaoGupte, regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu i Zajednicunezavisnih država Marie-Pierre Poirier, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu GoruBendžamin Perks i pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Goran Kuševijaprisustvovaće danu otvorenih vrata hercegnovskog centra za socijalni rad posvećenompromociji hraniteljstva u Muzičkoj školi, Trg Mića Pavlovića bb, u Herceg Novom.

Herceg Novi se na ovaj način pridružio centrima za socijalni rad u ostalim opštinama koji organizuju dane otvorenih vrata kako bi promovisali hraniteljstvo i povećali broj hranitelja širom zemlje.

Preliminarna istraživanja kampanje pokazala su da većina crnogorskih građana, njih 58%, smatra da je smještanje djece bez roditeljskog staranja u institucije dobro rješenje. Naprotiv, kako je naglasio šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks:

Istraživanja rađena tokom posljednjih 50 godina pokazuju da se smještanjem u institucije djeca u ranom djetinjstvu izlažu riziku od zaostajanja u psihološkom, emotivnom i fizičkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju.

Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru

Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, svako dijete ima pravo da raste u porodici. Ako dijete ne može da raste u biološkoj porodici, potrebno je smjestiti ga u drugu porodicu. Štaviše,  imajući u vidu da je 59% djece došlo u dom u Bijeloj neposredno nakon rođenja, od suštinskog je značaja pružanje podrške roditeljima u ustanovama primarnezdravstvene zaštite i porodilištima, kako bi se spriječilo napuštanje djece.

Kampanja “Svako dijete treba porodicu” dio je šire reforme sistema socijalne i dječjezaštite koja ima za cilj da omogući svakom djetetu da raste u porodici. Vlada Crne Goresprovodi ovu višegodišnju reformu uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijskupodršku Evropske unije.