Svako dijete treba porodicu

UNICEF poziva Vladu Crne Gore da osnuje Centar za hraniteljstvo

UNICEF Crna Gora
UNICEF-ova posjeta domu za djecu u Bijeloj
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
26 Novembar 2021

PODGORICA, 26. NOVEMBAR 2021. – Samo stotinu od skoro pola miliona punoljetnih građana Crne Gore potrebno je obučiti za hraniteljstvo kako bi Crna Gora obezbijedila svakom djetetu da odrasta u porodici. Ujedno, to je i najisplativije rješenje za reformu sistema dječje zaštite, pošto je, prema istraživanju sprovedenom u zemljama EU, smještanje djece u instituciju u prosjeku tri puta skuplje od hraniteljstva. Upravo iz ovih razloga UNICEF poziva Vladu Crne Gore da osnuje Centar za hraniteljstvo, koji bi bio zadužen za obuku hranitelja, praćenje kvaliteta i promociju hraniteljstva u zemlji. UNICEF takođe poziva na dalji razvoj servisa porodični saradnik, putem kojeg socijalni radnici redovno posjećuju porodice u krizi kako bi im pomogli da se stabilizuju i kako bi spriječili izmještanje djece iz svojih porodica.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG u domu za djecu u Bijeloj
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a Crna Gora tokom posjete Dječjem domu Mladost u Bijeloj, u novembru 2021.

Danas sam u Bijeloj čuo da je u Crnoj Gori 90 djece bez roditeljskog staranja, a među njima ima i djece sa smetnjama u razvoju. Sva ova djeca treba da budu u porodicama. Da bi se to desilo, Crna Gora treba da uspostavi Centar za hraniteljstvo, koji će biti zadužen za obuku svih hranitelja, ali i za promociju i praćenje kvaliteta hraniteljskih usluga u Crnoj Gori.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Santander je istakao da je posebna podrška potrebna hraniteljskim porodicama koje bi se brinule o djeci sa smetnjama u razvoju. Pored toga, UNICEF poziva na povećanje finansijske podrške za hraniteljstvo kako bi oni koji žele da postanu hranitelji mogli djetetu da obezbijede pristojan životni standard.

Stručnjaci u Dječjem domu u Bijeloj podržavaju apel UNICEF-a za hitno osnivanje Centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori.

Ono što je od izuzetnog značaja za našu instituciju, u vremenu koje dolazi, to je razvoj usluge Centar za porodični smještaj odnosno hraniteljstvo. Usluga koju nazivamo Centar za porodični smještaj tj. hraniteljstvo rezultiraće manjim brojem djece koja se smještaju u ovu instituciju, što je, naravno, svima nama cilj.

Marela Savić, rukovoditeljka Službe za opšte i pravne poslove u Dječjem domu „Mladost” u Bijeloj
Marela Savić, rukovoditeljka Službe za opšte i pravne poslove u Dječjem domu „Mladost” u Bijeloj
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Marela Savić, rukovoditeljka Službe za opšte i pravne poslove u Dječjem domu „Mladost” u Bijeloj podržava apel UNICEF-a za hitno osnivanje Centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori, u Bijeloj, u novembru 2021.

Kako bi se spriječilo odvajanje djece od roditelja i smanjio broj djece koju treba smjestiti u hraniteljske porodice ili usvojiti, neophodno je pružiti podršku porodicama koje su u krizi kroz uslugu porodičnog saradnika.

Upravo iz tog razloga, pozivamo na povećanje broja socijalnih radnika koji posjećuju porodice u kriznim situacijama kako bi im pomogli da prevaziđu teškoće i kako bi se izbjeglo izmještanje djeteta iz porodice”, rekao je Santander.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja takođe prepoznaje vrijednost servisa pod nazivom porodični saradnik i potrebu da se on dalje razvija.

Marija Stajović, v. d. direktorke Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Marija Stajović, v. d. direktorke Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, prepoznaje vrijednost servisa pod nazivom porodični saradnik i potrebu da se on dalje razvija, u Bijeloj, u novembru 2021.

Potrebno je istaći da je usluga porodični saradnik ono što je veoma važno da u narednom periodu standardizujemo i razvijamo, kao i da, u tom smislu, usluge hraniteljstva, kao što su ne samo srodničko, već i nesrodničko hraniteljstvo, zatim urgentno i specijalizovano, u narednom periodu razvijamo više nego što je to do sada bio slučaj.

Marija Stajović, v. d. direktorke Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu finansija

U decembru prošle godine, u nacionalno reprezentativnom istraživanju koje je sproveo Ipsos, 77 odsto građana Crne Gore navelo je da je za dijete bez roditeljskog staranja najbolje da bude smješteno u hraniteljsku porodicu, a ne u instituciju. Tri četvrtine građana navelo je da svako dijete, bez obzira na lične karakteristike, može biti smješteno u hraniteljsku porodicu ili usvojeno. Ovi podaci ukazuju na to da većina građana Crne Gore podržava veća ulaganja države u servise poput Centra za hraniteljstvo i porodičnog saradnika, koji bi omogućili da svako dijete u Crnoj Gori odrasta u porodici.