Vakcina protiv COVID-a-19 i dojenje na osnovu privremenih preporuka SAGE SZO

Često postavljana pitanja

SZO i UNICEF
Dojenje
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
04 Mart 2021

COVID-19 i dojenje

Dojenje je sigurno za dojenčad i malu djecu i u prilikama kada kod majke postoji sumnja na zarazu ili je majka zaražena COVID-om-19. Mnoge dobrobiti dojenja značajno su veće od potencijalnih rizika povezanih s virusnom bolešću COVID-19. Nije dokazano da kod dojene djece postoji povećan rizik prenosa SARS-CoV-2 virusa majčinim mlijekom. U skladu s tim, SZO-a i druge organizacije, poput Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC-a), UNICEF-a i Kraljevskog društva akušera i ginekologa, preporučuju majkama kod kojih postoji sumnja na zarazu ili su zaražene COVID-om-19 nastavak dojenja. Pogledajte na: ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: Dojenje i COVID-19 za zdravstvene radnike

1. Treba li vakcinisati žene koje trenutno doje ili dijete hrane izdojenim mlijekom?

Da. Ako je dojilja dio visokorizične grupe, poput zdravstvenih radnica ili pripada dijelu stanovništva kojem se vakcinacija preporučuje, SAGE SZO preporučuje da se vakcinacija MOŽE ponuditi. Stoga se zdrave dojilje koje doje ili izdajaju mlijeko MOGU vakcinisati.

Dojenje je od vitalnog značenja za zdravlje dojenčadi i njihovih majki. Istraživanjima vakcina protiv COVID-a-19 nisu bile obuhvaćene dojilje niti su ta istraživanja uzimala u obzir uticaj mRNA vakcina ili nereplicirajućih vakcina na majke ili njihovu dojenu djecu. Međutim, nedostatak dokaza ne znači da vakcine nisu sigurne za dojilje ili njihovu djecu. Stoga se u smjernicama SAGE SZO preporučuje dojiljama koje su vakcinisane nastavak dojenja nakon vakcinisanja.

2. Kakve savjete u vezi s vakcinacijom treba da dobiju majke koje doje ili izdajaju mlijeko?

Dojilje kod kojih se razmatra vakcinacija protiv COVID-a-19 treba da imaju pristup informacijama o sigurnosti i djelotvornosti vakcina, poput:

  • Dojenje je od vitalnog značenja za zdravlje dojenčadi i njihovih majki.
  • Očekuje se da će djelotvornost vakcina kod dojilja biti slična kao i kod žena koje ne doje.
  • Nema podataka o sigurnosti mRNA vakcina, poput onih protiv COVID-a-19, za dojilje i njihovu dojenu djecu. Međutim, kako se ne radi o živoj virusnoj vakcini, a mRNA ne ulazi u jezgro ćelije vakcinisane osobe i brzo se razgrađuje, klinički i biološki nije vjerovatno da vakcina predstavlja rizik za dojeno dijete ili dijete koje dobija izdojeno majčino mlijeko.

S obzirom na to da je vakcina AZD1222 nereplicirajuća, nije vjerovatno da bi ona mogla predstavljati rizik za dojeno dijete.

Važno je i dalje savjetovati dojilje i pružati im podršku kako bi se kod njih izgradilo povjerenje i svijest o sigurnosti i primjerenosti dojenja te o rizicima nedojenja u kontekstu infekcije COVID-om-19. Pogledajte na: ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: Dojenje i COVID-19 za zdravstvene radnike.

3. Je li za majke sigurno nastaviti s dojenjem nakon vakcinisanja?

Da. SAGE SZO pojašnjava: „Budući da vakcina nije živa virusna vakcina, pa mRNA ne ulazi u jezgro ćelije i brzo se razgrađuje, malo je vjerovatno da biološki i klinički postoji rizik za dijete koje doji”  i „budući da je AZD1222 vakcina koja se ne replicira, malo je vjerovatno da će ona predstavljati rizik za dijete koje doji”. Majke koje su vakcinisane treba podsticati na nastavak dojenja kako bi zaštitile svoju dojenčad.

4. Mijenja li se sposobnost nastavka dojenja ili količina izdojenog mlijeka nakon vakcinisanja majke, tj. može li/hoće li se nakon vakcinisanja smanjiti količina mlijeka?

Vakcinisanje sigurno neće uticati na sposobnost proizvodnje mlijeka kod žena. SAGE SZO NE preporučuje prestanak dojenja nakon vakcinisanja. Žene koje trenutno doje ili se izdajaju treba da nastave s dojenjem nakon vakcinisanja i treba da budu sigurne da vakcinisanje neće uticati na količinu mlijeka. Vakcinisanje ne smije biti prepreka za početak dojenja niti razlog za njegovo prekidanje.

5. Treba li zdravstvenim radnicama koje doje i ne žele se vakcinisati dati prednost pri primjeni lične zaštitne opreme (LZO) ili ih rasporediti na radna mjesta s manjim rizikom od izloženosti infekciji?

Pozivaju se vlade i poslodavci na uvođenje mjera za smanjenje rizika izloženosti COVID-u-19 zdravstvenih radnica koje doje, osiguravajući im odgovarajuću zaštitu na radnom mjestu. Važno je da poslodavci i vlade daju prednost  dojiljama pri obezbjeđivanju lične zaštitne opreme (LZO) i raspoređuju ih na radna mjesta s manjim rizikom izloženosti infekciji.

6. Nadovezujući se na standarde Međunarodne organizacije rada, kako poslodavci mogu osigurati radnicama koje doje ili izdajaju mlijeko, ali nisu primile vakcinu protiv COVID-a-19, zadržavanje radnog mjesta i zaštititi ih od neopravdanih posljedica?

Vlade i poslodavci moraju poštovati ​​i podržavati pravo žena na dojenje. Radnice koje trenutno doje ne bi trebalo biti prisiljene na davanje otkaza ako nisu vakcinisane. Treba im pružiti podršku da ostanu zaposlene i podsticati ih na nastavak dojenja bez obzira na to jesu li vakcinisane ili ne.

7. Treba li sprovesti istraživanje o vakcinaciji dojilja?

SAGE SZO prepoznala je nedostatak podataka za preporuke o primjeni vakcina dojiljama. S obzirom na važnost dojenja, istraživači se podstiču na davanje prednosti ovome pitanju u istraživanjima, na osnovu kojih će moći dati podatke o sigurnosti primjene ovih vakcina kod dojilja i njihove dojenčadi.

Povratne informacije

Kada se pojave novi dokazi ili pitanja, ove će se smjernice povremeno ažurirati. Pitanja možete postavljati na moderiranom mrežnom forumu https://www.en-net.org/forum/31.aspx, a povratne informacije o često postavljanim pitanjima (FAQ) poslati Osnovnom radnom timu za prehranu dojenčadi u vanrednim situacijama na: ife@ennonline.net  

 

Dojenje
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Ova često postavljana pitanja (FAQ) zajednički su razvili Osnovni radni tim za prehranu dojenčadi u vanrednim situacijama, UNICEF i radni tim za prehranu dojenčadi u uslovima pandemije COVID-a-19,  a na osnovu najnovijih Privremenih preporuka Strateškog savjetodavnog tima stručnjaka za imunizaciju Svjetske zdravstvene organizacije (SAGE), privremenih preporuka za upotrebu u hitnim situacijama vakcina Fajzer – Biontek COVID-19, BNT162b2, privremenih preporuka za upotrebu vakcina Moderna mRNA-1273 protiv COVID-a-19 i privremenih preporuka za upotrebu AZD1222 (ChAdOx1-S [rekombinantnog]) vakcina protiv COVID-a-19 koje su razvili Univerzitet Oksford i AstraZeneka.

Često postavljana pitanja (FAQ) namijenjena su zdravstvenim radnicima i javnosti, uključujući majke koje doje ili izdajaju mlijeko, kao odgovor na pitanja koja se odnose na dojenje i primjenu sljedećih vakcina: Fajzer – Biontek COVID-19, BNT162b2, Moderna i AstraZeneka vakcine AZD1222 COVID-19.