Ulaganje u rani razvoj djece imperativ za svako društvo

Nacionalna konferencija o ranom razvoju, koja je organizovana uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica, okupila je međunarodne i lokalne stručnjake, ključne donosioce odluka

Tina Dimić Raičević
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

24 Oktobar 2019

Nacionalna konferencija o ranom razvoju, koja je organizovana uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica, okupila je međunarodne i lokalne stručnjake, ključne donosioce odluka, kao i predstavnike akademske zajednice, civilnog i privatnog sektora i međunarodne zajednice

PODGORICA, 22. OKTOBAR 2019. - Ulaganje u razvoj u ranom djetinjstvu imperativ je u razvojnom, ekonomskom i društvenom smislu, poručeno je s Nacionalne konferencije o ranom razvoju koja je organizovana uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Premijer Duško Marković govori na konferenciji o ranom razvoju djeteta u Podgorici, u oktobru, 2019.

Nemamo nikakvih dilema da, ulažući u prve korake naše djece, obezbjeđujemo dugoročan i održiv razvoj društva uspostavljenog na zdravim osnovama.

Duško Marković, premijer Crne Gore

Premijer je istakao da će Vlada i u narednom periodu nastaviti aktivno da podržava i sprovodi politike ka ostvarivanju jednakosti, uključivanja i zaštite najugroženijih.

Za budućnost našeg društva vanredno je važno da razumijemo neophodnost višestrukog ulaganja u rani razvoj djece. Upravo će benefite našeg sadašnjeg rada, a posebno ekonomskog rasta i ukupne stabilnosti crnogorskog društva, u velikoj mjeri osjetiti najmlađa kategorija našeg stanovništva.

Duško Marković, premijer Crne Gore

Zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju dr Filip Kori naglasio je da se ulaganje u rani razvoj djece višestruko isplati i da je to odgovornost svih činilaca društva.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Filip Kori, zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju govori na konferenciji o ranom razvoju djeteta u Podgorici, u oktobru, 2019.

Koristi se ogledaju u boljim obrazovnim i zdravstvenim ishodima, nižoj stopi kriminala i većoj zaradi pojedinaca. S druge strane, kada nema ulaganja u programe razvoja u ranom djetinjstvu, države mogu da izgube i do dvostrukog iznosa sadašnjih izdvajanja za zdravlje i obrazovanje.

Filip Kori, zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju

On je kazao da Crna Gora može da bude ponosna na nisku stopu smrtnosti odojčadi, na značajan pad broja djece pod institucionalnim staranjem i na pažnje vrijedan porast upisa u predškolsko obrazovanje. Istovremeno, Kori je ukazao na izazove koje treba prevazići.

Zabrinjavajuće je vidjeti da je dvije trećine djece u Crnoj Gori uzrasta 1−14 godina izloženo fizičkoj i/ili psihološkoj agresiji od strane staratelja. Tek svako četvrto dijete majka podoji tokom prvog sata nakon rođenja, a tek svaka peta žena isključivo doji tokom prvih šest mjeseci bebinog života. Te brojke ne bi trebalo da budu tako niske kada znamo da dojenje omogućava najbolji početak života.

Filip Kori, zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju

Rektor Univerziteta Donja Gorica (UDG) prof. dr Veselin Vukotić kazao je da su prvih šest godina života period kada nastaje istorija budućnosti svakog čovjeka.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Prof. dr Veselin Vukotić, rektor Univerziteta Donja Gorica (UDG) govori na konferenciji o ranom razvoju djeteta u Podgorici, u oktobru, 2019.

Naši životi, naši karakteri nijesu ništa drugo do oživljavanje onih osobina i sklonosti koje smo stekli u prvih nekoliko godina života. Dječji snovi su životna agenda svakom od nas. Zato treba da shvatimo da ti zdravi dječji snovi vode izgradnji zdravog društva. Upravo to zdravlje društva je mnogo važniji efekat ulaganja u živote djece do šest godina od svih ostalih, uključujući i ekonomske efekte.

Prof. dr Veselin Vukotić, rektor Univerziteta Donja Gorica (UDG)

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav istakao je da su investicije u rani razvoj djece strateški prioritet Crne Gore na putu pristupanja Evropskoj uniji.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Aivo Orav, šef Delegacije EU u Crnoj Gori govori na konferenciji o ranom razvoju djeteta u Podgorici, u oktobru, 2019.

Crna Gora postiže napredak u rješavanju potreba djece u različitim oblastima, uključujući obrazovanje, socijalnu uključenost i zaštitu i zdravlje. Za rješavanje ovih izazova potreban je višestruki i multisektorski odgovor, obezbjeđujući dugoročan, koherentan i održiv pristup i rezultate.

Aivo Orav, šef Delegacije EU u Crnoj Gori

Prvu prezentaciju na konferenciji imao je međunarodni stručnjak i profesor pedijatrije na Univerzitetu Melburn u Australiji Frank Oberklaid, koji je s naučnog aspekta objasnio šta je rani razvoj djeteta, zašto je on bitan za svako društvo i zašto treba ulagati u rani razvoj djece.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Frank Oberklaid, profesor pedijatrije na Univerzitetu Melburn u Australiji govori na konferenciji o ranom razvoju djeteta, u Podgorici, u oktobru, 2019.

Ako sve prođe kako treba tokom prvih godina života, ako je razvoj mozga optimalan, onda postoje dobre šanse da dijete izraste u zdravu, produktivnu odraslu osobu, ali i obratna situacija je tačna.

Frank Oberklaid, profesor pedijatrije na Univerzitetu Melburn u Australiji

Istražujući dokaze i dobre prakse iz cijelog svijeta, na ovoj dvodnevnoj konferenciji, koja je održana na Univerzitetu Donja Gorica, preporučene su konkretne, inovativne i isplative politike i programske mjere koje vlade mogu preduzeti kako bi osigurale dugoročni ekonomski rast i ostvarivanje prava sve djece. Vodeći cilj ove konferencije jeste da utiče na tekuće procese ekonomskih i reformi javne uprave, kao i da podstakne regionalnu saradnju.