Reforma sistema obrazovanja hitni prioritet za Crnu Goru

Predstavljena Analiza sektora obrazovanja u Crnoj Gori 2015-2020.

UNICEF Crna Gora
ESA predstavljanje
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
14 Novembar 2022