Reforma sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, jedan od šest modela dobre prakse u svijetu

Zahvaljujući zajedničkim naporima UNICEF-a i Delegacije EU u Crnoj Gori broj djece smještene u institucije u Crnoj Gori smanjio se za 50 odsto

UNICEF Crna Gora
Poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
09 Decembar 2020

Zahvaljujući zajedničkim naporima UNICEF-a, Delegacije EU u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja, nacionalnih i lokalnih vlasti, Skupštine CG, civilnog društva, medija, akademske i međunarodne zajednice, između 2010. i 2019. godine broj djece smještene u institucije u Crnoj Gori smanjio se za 50 odsto, dok je 2017. država postigla važnu prekretnicu tako što nije imala nijedno dijete mlađe od tri godine u institucijama.

PODGORICA, 8. decembar 2020. – Reforma sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, koju su tokom posljednje decenije aktivno podržavali UNICEF i Evropska unija, prepoznata je kao jedan od šest modela dobre prakse na globalnom nivou u izvještaju UNICEF-a i Grupe za univerzalna prava (Universal Rights Group) koji će danas u 15.00 sati javnosti predstaviti Michelle Bachelet, visoka komesarka za ljudska prava, Elisabeth Tichy-Fisslberger, predsjednica Savjeta za ljudska prava, Walter Stevens, šef Delegacije EU pri UN-u, Luis Pedernera Reyna, predsjedavajući Komiteta za prava djeteta i Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a.

Crnogorski delegat Veljko Milonjić, ambasador za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, predstaviće danas kako su ugovorna tijela UN-a, zajedno s partnerima u Crnoj Gori, podržala reformu nacionalnog sistema socijalne i dječje zaštite. On će se fokusirati na rezultate postignute u procesu pronalaženja alternativnih rješenja za smještaj djece bez roditeljskog staranja kako ne bi odrastala u institucijama, poput hraniteljstva i usvajanja, kao i na rezultate postignute u promociji jednakih prava i mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju.

Izazov koji je pred nama, prije svega, jeste jačanje prirodne porodice, pružanje još veće podrške majci i djetetu i stvaranju uslova za njihovu veću socijalnu i finansijsku samostalnost. Nastavićemo s daljim snaženjem  hraniteljstva u okviru proširene porodice i razvojem standardnog-profesionalnog hraniteljstva, s posebnim akcentom na djecu uzrasta 0-3 godine. Crna Gora će raditi na obezbjeđivanju svih neophodnih preduslova za punu primjenu novog zakonodavnog i strateškog okvira, te nastaviti da jača saradnju svih nadležnih sektora u cilju sprečavanja smještaja djece u ustanove.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Poster iz kampanje Svako dijete treba porodicu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja dodaju da je planiran nastavak dalje promocije raznih vrsta hraniteljstva usmjerenih na djecu kojoj je potrebna specifična podrška, kao i dalje unapređenje položaja hranitelja.

Globalni izvještaj „Ostvarivanje prava, mijenjanje života ‒ uticaj UN sistema za monitoring ljudskih prava na realizaciju prava djeteta” (Realizing rights, changing lives: The impact of the United Nations human rights system on the enjoyment of children’s rights) pokazuje da mehanizmi UN-a za ljudska prava, uz podršku UNICEF-a i partnera poput EU, imaju jasan i mjerljiv uticaj na ostvarivanje prava djeteta.

Izvještaj nas podsjeća da je 2010. godine 367 djece bilo smješteno u institucije u Crnoj Gori, zemlji čija je ukupna populacija samo 620 000 ljudi. Radilo se o jednoj od najviših stopa institucionalizacije djece po glavi stanovnika u Evropi. Prema  Konvenciji UN-a o pravima djeteta, svako dijete treba da raste u sigurnom porodičnom okruženju. Za djecu koju ne mogu odgajati njihove porodice treba tražiti odgovarajuće alternativno porodično okruženje, a ne smještaj u institucije, koji se koristi samo kao privremena, posljednja mjera. Zahvaljujući zajedničkim naporima UNICEF-a, Delegacije EU u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja, nacionalnih i lokalnih vlasti, Skupštine CG, civilnog društva, medija, akademske i međunarodne zajednice, između 2010. i 2019. godine broj djece smještene u institucije u Crnoj Gori smanjio se za 50 odsto, dok je 2017. država postigla važnu prekretnicu tako što nije imala nijedno dijete mlađe od tri godine u institucijama.

Crna Gora je postigla značajan napredak u smanjenju broja djece koja odrastaju u institucijama, ali i dalje su ostali veliki izazovi. Moramo udvostručiti napore kako bismo osigurali da svako dijete ostvaruje svoje pravo na odrastanje u bezbjednom, porodičnom okruženju punom ljubavi. Radujemo se saradnji s novom Vladom na prevazilaženju preostalih prepreka.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Poštovanje međunarodnih standarda ljudskih prava utvrđenih Konvencijom UN-a o pravima djeteta u središtu je procesa pristupanja EU. Stoga je neophodan dalji napredak u reformi sistema dječje zaštite da bi Crna Gora postala članica EU.

Evropska unija je, zajedno s našim partnerima iz UN-a i Vladom Crne Gore, podržala reformu sistema dječje zaštite i raduje me da je ova naša zajednička inicijativa međunarodno priznata i da, što je još bitnije, ima opipljive rezultate. Svako dijete treba porodično okruženje – ljubav, zaštitu, podršku i ohrabrenje da u potpunosti ostvari svoj potencijal. Naša je kolektivna odgovornost da osiguramo da sva djeca rastu u takvom okruženju i da u potpunosti ostvaruju svoja prava. Uprkos napretku u ovoj oblasti, pred Crnom Gorom je još mnogo posla kako bi obezbijedili da djeca i mladi bez roditeljskog staranja imaju jednaka prava, zaštitu i mogućnosti i rastu u porodičnom okruženju punom ljubavi i brige kao i djeca koja rastu sa svojim roditeljima. EU će nastaviti da pruža kontinuiranu podršku ostvarivanju prava djece u Crnoj Gori.

Oana Kristina Popa, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori

Ovaj globalni izvještaj prvi je pokušaj mjerenja uticaja međunarodnog sistema ljudskih prava na živote djece. On predstavlja šest nacionalnih studija slučaja koje ilustruju pozitivan uticaj koji proizilazi iz saradnje država s UN-ovim mehanizmima za ljudska prava i UNICEF-ovim kancelarijama i partnerima kako bi se smanjio jaz između teksta Konvencije o pravima djeteta i stvarnosti miliona djece širom svijeta. Pored Crne Gore, ovaj izvještaj sadrži globalne modele dobre prakse u reformi sistema dječje zaštite u Velikoj Britaniji, Urugvaju, Južnoj Africi, Kirgistanu i Mongoliji. Ove studije slučaja odabrane su na osnovu kriterijuma koji uključuju modele dobre prakse iz raznih djelova planete, različitih političkih i kulturnih sistema, raznih nivoa razvoja i stepena angažovanja UNICEF-a u državama domaćinima.

 

Globalni izvještaj Ostvarivanje prava, mijenjanje života ‒ uticaj UN sistema za monitoring ljudskih prava na realizaciju prava djeteta možete naći na https://www.unicef.org/documents/realizing-rights-changing-lives-impact-united-nations-human-rights-system-enjoyment