Poslanici Skupštine Crne Gore odgovaraju: Kako smanjiti siromaštvo djece?

Mladi reporteri razgovarali su s predstavnicima poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore i tražili im da u jednom minutu odgovore na pitanje: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori?

UNICEF Crna Gora
Siromaštvo
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić
26 Novembar 2020

PODGORICA, 27. NOVEMBAR 2020. – Svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, a očekuje se da će se taj broj povećati zbog ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-a-19. Iz tog razloga su UNICEF-ovi mladi reporteri, na Svjetski dan djeteta, zajedno s predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem, pokrenuli kampanju za smanjivanje siromaštva djece u Crnoj Gori.

Mladi reporteri razgovarali su s predstavnicima poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore i tražili im da u jednom minutu odgovore na pitanje: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori?

Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene istakla je značaj obrazovanja za iskorjenjivanje siromaštva.

UNICEF Crna Gora

Ono što je važno jeste da sistem pruži ruku toj djeci, da ih izvuče iz začaranog kruga, a tu veliku ulogu igra obrazovanje, jer djeca koja su siromašna obično kaskaju za svojim vršnjacima u obrazovanju, a to ne smijemo dozvoliti.

Branka Bošnjak, Pokret za promjene

Da siromaštvo nije samo nedostatak prihoda i da je predstavlja značajniji problem u određenim djelovima naše zemlje, istakao je Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke.

Da podsjetim da jedna trećina naše djece živi na sjeveru, ali je zastrašujući podatak da blizu 60 odsto siromašne djece živi na sjeveru. Mislim da će to biti jedan od prioriteta ‒ ravnomjerni regionalni razvoj naše države.

Ervin Ibrahimović, Bošnjačka stranka
UNICEF Crna Gora

Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA smatra da treba pružiti podršku svoj djeci, ali da ona treba da bude veća za onu djecu koja su više pogođena siromaštvom.

 

UNICEF Crna Gora

Naša namjera, osim da svako dijete u Crnoj Gori prima dječji dodatak, jeste i da ona djeca koja su u stanju materijalnih i posebnih potreba primaju i do po 10 odsto veće naknade nego što su one danas.

Miloš Konatar, Građanski pokret URA

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša poručio je da se tokom tekuće krize budžet za socijalnu i dječju zaštitu ne smije smanjivati.

Važna poruka mora da bude da ne smijemo smanjivati budžetska izdvajanja za socijalnu i dječju zaštitu. Naprotiv, mislim da će biti potreba za povećanjem tih sredstava, jer je jedan značajan broj porodica ostao bez posla odnosno smanjeni su im prihodi usljed negativnih posljedica pandemije COVID-a-19.

Boris Mugoša, Socijaldemokrata
UNICEF Crna Gora

Marko Kovačević iz Demokratskog fronta istakao je značaj pružanja podrške porodicama tokom ranog razvoja djece, a ukazao je i na potrebu da se roditeljima pomogne kroz obezbjeđivanje besplatnih knjiga i školskog pribora za djecu.

UNICEF Crna Gora

Država bi trebalo da da subvencije na one proizvode koji su neophodni u prvih godinu dana za odgajanje novorođenčeta. Takođe, znamo da, pogotovo u privatnom sektoru, privatni preduzetnici se lako odlučuju da daju otkaz trudnicama, ženama koje imaju djecu ili ženama koje planiraju da imaju djecu.

Marko Kovačević, Demokratski front

Danijel Živković iz DPS-a smatra da svi mogu doprinijeti smanjivanju siromaštva djece, a posebno ističe stvaranje mogućnosti za aktivno učešće mladih u tome.

Siromaštvo u Crnoj Gori će se smanjiti tako što će svaki akter društveno-političkog života na javnoj sceni dati svoj maksimum i tako što ćemo obezbijediti, na kvalitetan način, da mladi ljudi, kroz kreiranje omladinskih politika, daju svoj maksimalan doprinos u ovoj sferi.

Danijel Živković, DPS
UNICEF Crna Gora

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović istakao je značaj pružanja veće podrške mladim roditeljima koji se suočavaju s izazovima poput zapošljavanja, kreditnih opterećenja i rješavanja stambenog pitanja.

UNICEF Crna Gora

Stoga, u borbi protiv siromaštva, jedan od konkretnih poteza bio bi osmišljavanje podsticajnih mjera u cilju rješavanja ekonomsko-socijalnih problema mladih bračnih parova.

Danilo Šaranović, Demokratska Crna Gora

Draginja Vuksanović-Stanković iz SDP-a smatra da je ključno ulagati u ostvarivanje potencijala svakog djeteta.

Smanjivanje siromaštva u Crnoj Gori je moguće ako zajednički djeluju i Vlada i civilni sektor i mediji, a naročito porodice na način što ćemo svi zajednički ulagati u potencijal djece i uticati da se stvori demokratski ambijent, kako bi se u njemu sva ona načela Konvencije o pravima djeteta implementirala.

Draginja Vuksanović-Stanković, SDP
UNICEF Crna Gora

Dragan Vukić iz SNP-a najavio je nova zakonska rješenja čiji je cilj smanjivanje siromaštva djece u Crnoj Gori.

UNICEF Crna Gora

Smanjivanje siromaštva djece je moguće kroz nova zakonska rješenja, kao što je Zakon za majke sa troje i više djece, koji ćemo ponovo vratiti u skupštinsku proceduru, kao i Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti, kroz koji ćemo pomoći djecu preko dječjeg dodatka, tako da sva djeca u Crnoj Gori primaju dječji dodatak, a ne, kao do sad, da ga primaju samo djeca socijalno ugroženih i roditelja koji ne rade.

Dragan Vukić, SNP

UNICEF-ovi mladi reporteri nastaviće kampanju tražeći odgovore u jednom minutu na isto pitanje − Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? ‒ od predstavnika nove vlade, kada bude izabrana, akademske zajednice, međunarodne zajednice, civilnog sektora, relevantnih institucija, mladih, roditelja, itd. Odgovore će dijeliti sa svim medijima, ali i na društvenim mrežama kako bi omogućili veće učešće građana u ovoj debati.

Brza procjena socio-ekonomskog uticaja COVID-a-19, koju je u aprilu tekuće godine sproveo UN sistem u Crnoj Gori, pokazuje da svaka treća porodica s djecom mlađom od 6 godina ne može priuštiti sve osnovne proizvode za bebe i djecu. Slično tome, jedna trećina porodica s djecom uzrasta od 6 do 18 godina navodi da ne može priuštiti odjeću i obuću za svoju djecu. Stoga bi reforma sistema socijalne zaštite, kako bi se osigurao adekvatan životni standard za svako dijete u Crnoj Gori, trebalo da bude hitan i suštinski dio opšte strategije društveno-ekonomskog razvoja zemlje.