Nulta tolerancija za seksualno zlostavljanje i eksploataciju djece

Misija UNICEF-a, Crvenog krsta i drugih organizacije je da podrži ostvarivanje prava djece u raznim okolnostima

Nina Bošković
Djevojčica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
14 Avgust 2020

PODGORICA, 10. jul 2020. – Misija UNICEF-a, Crvenog krsta i drugih organizacija jeste da podrže ostvarivanje prava djece u raznim okolnostima, kao i njihovu zaštitu od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, uključujući i situacije kada su isti počinjeni od strane humanitarnih radnika. Upravo to je bila tema obuka koje Nela Krnić, koordinatorka programa za dječju zaštitu UNICEF-a u Crnoj Gori, redovno održava za zaposlene i volontere Crvenog krsta u Crnoj Gori.

„Poštovanje politike nulte tolerancije prema seksualnom zlostavljanju i eksploataciji djece zadatak je svih humanitarnih radnika, bez obzira na to da li su zaposleni u sistemu Ujedinjenih nacija, vladinom ili nevladinom sektoru. Cilj obuke je sprečavanje nasilja, kao i prijavljivanje svake sumnje na bilo kakvu zloupotrebu, uključujući seksualno zlostavljanje i eksploataciju“, poručuje Krnić.

Pored nadležnih institucija i organa pravosuđa u Crnoj Gori, ako se sumnja odnosi na pružaoce pomoći koji su zaposleni u UNICEF-u ili u institucijama/organizacijama koje podržava UNICEF, prijava se može uputiti direktno UNICEF-u i to koordinatorki programa dječje zaštite Neli Krnić, (nkrnic@unicef.org), koordinatorki za ljudske resurse Jeleni Ražnatović (jraznatovic@unicef.org), šefu predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanu Santanderu (jsantander@unicef.org) ili sjedištu UNICEF-a u Njujorku (integrity@unicef.org).

Podnošenje prijave može biti anonimno. Dok UNICEF-ov Odsjek za unutrašnju reviziju i istrage, u koordinaciji s predstavništvom UNICEF-a i nadležnim organima u zemlji, odlučuje na koji način će se postupati prilikom istraživanja ovakvih slučajeva u saradnji s nadležnim organima zemlje, žrtvama su na raspolaganju sve mjere podrške: psihološko savjetovanje, medicinska njega, besplatna pravna pomoć, materijalna podrška itd.

Koordinatorka Crvenog krsta Crne Gore Snežana Radenović
UNICEF Crna Gora
Koordinatorka Crvenog krsta Crne Gore Snežana Radenović tokom obuke koja je u julu organizovana u Podgorici.

Koordinatorka Crvenog krsta Crne Gore Snežana Radenović smatra da bi svaki humanitarni radnik trebalo da prođe obuku ovog tipa kako bi bio upućen u dostupne servise, tj. znao kome da se obrati u slučaju sumnje i kako da prijavi potencijalne slučajeve zloupotrebe.

Kada je u pitanju kršenje dječjih prava od strane humanitarnih radnika, reakcija mora biti brza i s jasnim koracima postupanja, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta. 

 

Snežana Radenović, koordinatorka Crvenog krsta Crne Gore

Od aprila 2020. godine do danas, uz podršku UNICEF-a, 40 zaposlenih i 100 volontera Crvenog krsta prošlo je pomenute obuke. Milica Kovačević, PR Crvenog krsta, ističe višestruku korist ovih treninga kako za zaposlene, tako i za djecu i porodice kojima svakodnevno pomažu. Ona smatra da je kvalitetna obuka pomogla zaposlenima i volonterima Crvenog krsta koji treba dalje da informišu korisnike humanitarne pomoći o njihovim pravima.

„Humanitarni radnici treba da unapređuju prava djece, te smo možda manje oprezni da u njihovim slučajevima prepoznamo kršenja prava, jer ih i ne očekujemo. Nekad se možda može raditi o našim kolegama, pa naše reagovanje može biti dodatno otežano“, objašnjava Kovačević.

Milica Kovačević nakon obuke
UNICEF Crna Gora
Milica Kovačević, PR Crvenog krsta, na obuci koju je od aprila 2020. do danas prošlo 40 zaposlenih i 100 volontera ove organizacije.

Kako su edukacije na ovu temu nedavno počele, do sada nijesu zabilježene prijave slučajeva seksualnog zlostavljanja korisnika od strane humanitarnih radnika.

„Samo zajedničkim naporima, saradnjom i jasnom posvećenošću sprečavanju i prijavljivanju ovakvih ponašanja možemo doći do željenih rezultata i adekvatno pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija“, zaključuje Krnić.

Politika nulte tolerancije odnosi se na bilo kakvu stvarnu ili pokušanu zloupotrebu položaja nečije ranjivosti, tj. razlike u moći ili povjerenju, na zloupotrebe u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na novčani, društveni ili politički profit koji proističe iz seksualnog iskorišćavanja druge osobe. Nulta tolerancija važi i za stvarni ili zaprijećeni fizički nasrtaj seksualne prirode, bilo pod upotrebom sile i prislinim uslovima.