Kultura dijaloga – osnova demokratije

„Simulacija rada parlamenta za srednjoškolce“ daje šansu mladima da razvijaju kulturu dijaloga i time jačaju demokratiju u Crnoj Gori

UNICEF Crna Gora
Simulacija parlamenta
UNICEF Crna Gora/Krsto Vulović/2022
03 Novembar 2022