Jednake šanse za svako dijete

Predstavljeni ključni nalazi Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori

Tina Dimić Raičević
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

08 Novembar 2019

PODGORICA, 7. NOVEMBAR 2019. – Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić i šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali predstavili su danas Analizu podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Na predstavljanju ključnih nalaza Analize govorila je i zagovornica partnerstva UNICEF-a u SAD-u i Specijalne olimpijade  Lusi Majer, koja je imala mogućnost da čuje glasove djece Crne Gore tokom posjete inkluzivnim vrtićima i školama u Crnoj Gori.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Zagovornica partnerstva UNICEF-a u SAD-u i Specijalne olimpijade Lusi Majer govori na predstavljanju Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, u Podgorici, u novembru 2019.

Moja misija je da pomognem djeci sa smetnjama u razvoju širom svijeta. To mi je veoma važno, jer djeca sa smetnjama u razvoju, nažalost, u većini zemalja na svijetu ne dobijaju šanse koje zaslužuju.

Lusi Majer, zagovornica partnerstva UNICEF-a u SAD-u i Specijalne olimpijade

Ona je podijelila svoje lično iskustvo odrastanja i inkluzije u školi.

U školi sam imala dvije drugarice koje su imale cerebralnu paralizu, baš kao i ja. Uvijek sam željela da im pomognem kad god sam mogla, ali kad bih pokušala da im pomognem, one mi nisu dopuštale, jer su one htjele da pomognu meni. Djeca sa smetnjama u razvoju širom svijeta mogu da imaju iste mogućnosti i iskustva koja smo imale moje prijateljice i ja, da idu u školu i budu uključena, prihvaćena, isto kao ostala djeca. Zato je moja poruka − mi možemo da uradimo sve kao i ostali, samo nam je ponekad potrebna mala pomoć.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali kazao je da je Crna Gora u prethodnim godinama mnogo uradila u pogledu poboljšanja prava i stanja djece i adolescenata sa smetnjama u razvoju, ali da ima još prostora za unapređenje.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori govori na predstavljanju Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, u Podgorici, u novembru 2019.

Analiza poziva na unapređenje sistema prikupljanja i analize podataka o djeci sa smetnjama u razvoju. Moramo znati sve o individualnim potrebama djece sa smetnjama u razvoju kako bismo im mogli pružiti podršku da ostvare svoja prava.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

On je dodao i da je Analiza pokazala da je neophodna bolja koordinacija među sektorima kako bi se djeci sa smetnjama u razvoju pružila integrisana podrška tokom cijelog životnog ciklusa.

"Danas, dijete sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori prolazi kroz niz susreta sa stručnjacima i komisijama kako bi steklo pravo na različita materijalna davanja i usluge. Ovo iscrpljuje i djecu i porodice, i dovodi do uskraćivanja određenih prava, sukobljenih preporuka ili dupliranja usluga", rekao je Kogali.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić kazala je da je cilj ove Analize  da pruži informacije i podatake profesionalcima i donosiocima odluka iz različitih sektora o tome kako primijeniti konsolidovane intervencije i multisektorsku sistemsku podršku, kao i kako odgovoriti na potrebe tokom čitavog životnog ciklusa djece sa smetnjama u razvoju.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić govori na predstavljanju Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, u Podgorici, u novembru 2019.

Na temelju ove Analize, djeca i porodice bi trebalo da imaju direktne koristi od unaprijeđenog multisektorskog rada nadležnih institucija, što će neminovno uticati na poboljšanje kvaliteta usluga djeci kako na nivou porodice, tako i na nivou lokalne zajednice.

Vukica Jelić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Koordinatorka Programa dječje zaštite UNICEF-a u Crnoj Gori Nela Krnić govori na predstavljanju Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, u Podgorici, u novembru 2019.

Ključne nalaze Analize predstavila je koordinatorka Programa dječje zaštite UNICEF-a u Crnoj Gori Nela Krnić. Ona je naglasila da očekuje da će članovi Savjeta za prava djeteta validirati nalaze ove Analize, te obezbijediti njenu primjenu u praksi.

Objedinjena statistika o djeci sa smetnjama u razvoju, bolja međusektorska saradnja, razvoj hraniteljstva za djecu sa smetnjama u razvoju, poboljšanje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i njihovog pristupa pravosudnom sistemu – samo su neke od preporuka Analize podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, koju je izradio UNICEF, na zahtjev Savjeta za prava djeteta.