Jednaka prava i mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju

Svjetski dan osoba s invaliditetom

UNICEF Crna Gora
Dnevni centar Cetinje
UNICEF Crna Gora
03 Decembar 2023