Gdje god da su ‒ roditelji imaju slične radosti i izazove

U programu ,,Brižne porodice“ u Budvi učestvovale su majke iz Crne Gore i Ukrajine koje žele da unaprijede odnos sa svojom djecom.

Milica Bogdanović
Brižne porodice, Budva
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić
03 Jul 2023