Evropska unija i UNICEF pokreću program za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na živote djece

Podrškom će se obezbijediti kontinuitet ključnih usluga iz domena zdravlja, dječje zaštite i obrazovanja za djecu i njihove porodice

UNICEF
Djevojčica uči doma
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
31 Mart 2021

BRISEL/ŽENEVA, 31. mart 2021. godine – Evropska unija (EU) i UNICEF najavili su početak programa vrijednog pet miliona eura s ciljem ublažavanja uticaja pandemije COVID-a-19 na najranjiviju djecu i porodice na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Zahvaljujući partnerskim naporima, 490.000 djece i roditelja dobiće bolji pristup javnim uslugama kojima se unaprijeđuju rani razvoj djeteta, obrazovanje, zdravlje i zaštita, i to u okviru aktivnosti usmjerenih na oporavak od pandemije COVID-a-19.

Saradnja UNICEF-a s Evropskom unijom na Zapadnom Balkanu i u Turskoj ima cilj da zaštiti pravo djece na obrazovanje, zdravlje i zaštitu, kao i da obezbijedi da nacionalni sistemi koji pružaju navedene usluge budu pravičniji i inkluzivniji, odnosno da odgovaraju na potrebe najranjivije djece i roditelja. Fokusirajući se na period oporavka od krize izazvane pandemijom COVID-a-19, program treba da doprinese izgradnji otpornijih sistema u uključenim zemljama“, istakla je Afšan Kan, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju.

„Ne možemo sebi dozvoliti da imamo COVID generaciju. Kroz ovaj program pomažemo ostvarivanje kontinuiranog pristupa ključnim uslugama iz domena brige o djeci za skoro pola miliona djece i roditelja. Programske aktivnosti uključuju obezbjeđivanje digitalnih alata i kvalitetnih digitalnih sadržaja porodicama koje žive u udaljenim područjima, podršku nastavku usluga u domenu zdravlja i ishrane, kao i unapređenje dostupnosti usluga ranog dječjeg razvoja. Sve to je dio širih napora Evropske unije na podršci Zapadnom Balkanu i Turskoj u reagovanju na pandemiju i smanjenju njenog uticaja na najranjivije grupe“, rekla je Henoveva Ruiz Kalavera, direktorka za Zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.

Višesektorski program, u realizaciji EU i UNICEF-a, osnažiće napore koji se ulažu u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i na Kosovu*, s ciljem da se unaprijedi pristup ključnim uslugama, uvedu novi vidovi podrške za djecu i porodice i izgrade kapaciteti radnika na prvoj liniji reagovanja u različitim sektorima.

U Crnoj Gori, kao dio ovog partnerstva, fokus je na suzbijanju neodlučnosti i dezinformacija o vakcini i jačanju sistema javnog zdravstva. Putem jačanja kapaciteta zdravstvenih radnika da izgrađuju povjerenje roditelja u rutinsku imunizaciju, pedijatri i medicinske sestre mogu pomoći da se povećaju stope pokrivenosti vakcinama u Crnoj Gori, koje su trenutno kritično niske.

U saradnji sa sektorom prosvjete, oko 1200 nastavnika će proći obuku kako bi svakom djetetu omogućili kvalitetno inkluzivno obrazovanje putem digitalnih alata - sa posebnim fokusom na potrebe djece sa smetnjama u razvoju, djece koja žive u siromaštvu i djece iz romskih zajednica. Cilj ovih treninga je da nastavnici mogu organizovati kvalitetno obrazovanje dok traje kriza i kasnije, i to tako da motivišu djecu da nastave sa učenjem i spriječe napuštanje škole.

Sredstva opredijeljena za program dio su paketa podrške EU za Zapadni Balkan u borbi s pandemijom COVID-a-19, čija vrijednost u ovom trenutku iznosi više od 3,3 milijarde eura. Tim Evropa takođe je dao doprinos u iznosu od 2,2 milijarde eura za COVAX, uključujući milijardu eura sredstava EU.

--

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je s Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.