Zaštita djece u Crnoj Gori od siromaštva tokom i nakon pandemije

Poziv za sprovođenje multisektorskog pristupa

Tri djecaka stoje na vratima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021

Istaknuti djelovi

Dok se zemlje širom svijeta trude da spriječe širenje pandemije izazvane COVID-om, njeni negativni društvenoekonomski efekti postaju sve vidljiviji, te prijete da zaustave, a nerijetko čak i ponište, napredak ostvaren u smislu dostizanja ciljeva održivog razvoja (Fondacija Gejts, 2020). Prepoznajući urgentnu potrebu da se zaštite najranjivije kategorije, pogotovo djece, tokom trajanja ovog do sada
nezabilježenog ekonomskog pada, praktično sve zemlje svijeta uvele su nove mjere socijalne zaštite. Prema podacima Svjetske banke, do početka jula 2020. godine 200 zemalja i teritorija uvelo je 1.055 programa vanredne socijalne zaštite (Gentilini et al., 2020). Iako se pandemija suzbija, a ekonomske prognoze počinju da se popravljaju, socijalna izdvajanja i dalje su u riziku od povlačenja ili smanjenja u poređenju s nivoima na kojima su bila prije krize, pogotovo u manje bogatim zemljama. To stvara dodatne rizike po dobrobit djece. Iskustvo iz prethodnih kriza pokazuje da smanjenje javnih izdvajanja često izaziva nepovratnu štetu po razvoj djece, koja daleko premašuje kratkoročne fiskalne uštede.
U okviru svojih sistematskih aktivnosti na zastupanju i podršci okončanju siromaštva, predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori naručilo je izradu ovog dokumenta u kom se razmatraju novi rizici po dobrobit djece koje donosi pandemija, te predlažu mjere za njihovo ublažavanje. Dokument se oslanja na postojeće dokaze koje su prikupile najveće međunarodne organizacije i nacionalni zavod za statistiku (MONSTAT) kako bi pokazali: (i) da je siromaštvo djece u Crnoj Gori već bilo na neprihvatljivo  visokom nivou i prije krize, te da je, bez snažnih mjera javne politike, vrlo vjerovatno da će se i dalje povećavati; (ii) da je direktna materijalna podrška ranjivim porodicama s djecom nedovoljna da ih zaštiti od krize; i (iii) da bi smanjenje budžeta za socijalna davanja za porodice i djecu oslabilo  socijalnu zaštitu najranjivije djece. Da bi se spriječilo dalje povećanje siromaštva djece, UNICEF zdušno preporučuje da Vlada Crne Gore proširi obuhvat programa socijalne pomoći za porodice i djecu na fiskalno odgovoran način. UNICEF takođe preporučuje da Vlada usvoji sveobuhvatnu multisektorsku strategiju za rješavanje problema siromaštva djece na srednji rok, te da predloži niz mjera socijalne politike, fiskalnih mjera, aktivnih mjera zapošljavanja i mjera ranog razvoja djece.

Zaštita djece u Crnoj Gori od siromaštva tokom i poslije pandemije naslovnica
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 4,48 MB)