Vodič za humanitarne radnike i radnice

Osnovna pomoć i podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja tokom humanitarnih intervencija/kriza

Vodič za humanitarne radnike i radnice naslovnica
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Pred Vama je džepni vodič koji ima za cilj da pomogne humanitarnim radnicima da bolje
razumiju fenomen rodno zasnovanog nasilja (RZN) i lakše pruže neposredan, a nerijetko
prvi odgovor na RZN tokom humanitarnih intervencija.
Vodič nudi praktična uputstva i informacije kako spriječiti, ublažiti i reagovati na slučajeve
RZN u humanitarnom kontekstu i na etičan i siguran način.
Primarno, ova uputstva o postupanju u slučajevima RZN tokom humanitarnih intevencija
su namijenjena da pomognu humanitarnom osoblju da pruži osnovnu podršku žrtvi i
obezbijedi informacije na siguran i etičan način, a da pritom ne izazove nenamjernu štetu
po sigurnost i bezbjednost osobe. Vodič dalje daje konkretne savjete za konkretne akcije, u
korist žrtve, koja je npr. otkrila svoje iskustvo, zatražila pomoć i slično, i koju treba usmjeriti
na odgovarajuće pružaoce specijalizovanih usluga za žrtve nasilja.
Sva uputstva se tiču intervencije u čijem fokusu je žrtva RZN, njena dobrobit, sigurnost i
bezbjednost.

 

Materijal je izrađen na osnovu publikacije: “How to support survivors of gender-based violence when a
GBV actor is not available in your area: A step-by-step pocket guide for humanitarian practitioners“,
koji prati “IASC GBV Guidelines” iz 2015. god. www.gbvguidelines.org, www.gbvguidelines.org/pocketguide.
Vodič za humanitarne radnike i radnice naslovnica
Autor
UNICEF, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Crveni Krst
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 894,94 KB)