Višedimenzionalno siromaštvo djece u Crnoj Gori

Razumijevanje kompleksne stvarnosti djece koja žive u siromaštvu primjenom pristupa mješovitih metoda

Višedimenzionalno siromaštvo djece u Crnoj Gori naslovnica
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Napori koji su ulagani u mjerenje siromaštva djece tradicionalno su se oslanjali na proračune zasnovane na dohotku domaćinstva. Ipak, postalo je jasno da takav jednodimenzionalni pristup nije adekvatan za razumijevanje dubine, širine i posljedica siromaštva djece. Ovaj izvještaj nudi drugačiji i daleko nijansiraniji pristup. S obzirom na to da je riječ o studiji višedimenzionalnog siromaštva, ona istražuje različite načine manifestovanja siromaštva među djecom u Crnoj Gori – koji utiču na njihovo zdravlje, obrazovanje, sigurnost i budući humani razvoj. Ovaj pristup, koji su razvili Dječji fond Ujedinjenih nacija  UNICEF i njegova Kancelarija za istraživanje – Innocenti, poznat je kao „Analiza višestruke (preklapajuće) deprivacije“. Oslanjajući se na podatke iz anketa osmišljenih za utvrđivanje položaja djece i domaćinstava, ova analiza identifikuje različite načine na koje djeca doživljavaju siromaštvo, kako se oni preklapaju i rezultiraju nizom prepreka koje djecu onemogućavaju da ostvare svoja prava definisana u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta (CRC), koju je Crna Gora ratifikovala 23. oktobra 2006. godine.

Višedimenzionalno siromaštvo djece u Crnoj Gori naslovnica
Autor
UNICEF Innocenti, UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 4,75 MB)