Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023

(Verzija za djecu)

Djeca vire iza zida
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Draga djeco,
Kad odrasli donose odluke o vašem životu i o stvarima koje su vam važne, moraju imati na umu da su vaše potrebe na prvom mjestu. Prvo pitanje koje moraju postaviti je: „Što je najbolje za ovo dijete?” Svaka odluka koju odrasli donesu mora biti najbolje rješenje za vas. To se naziva najbolji interes djeteta.
Najbolji interest djeteta smo uzeli u obzir tokom pripreme plana na kojemu će se raditi u sljedećih pet godina u Crnoj Gori, kako bi se prava svih djevojčica i dječaka u našoj zemlji poštovala.
Ovaj plan je naveden u dokumentu Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019−2023, ali ćemo ga mi ovdje zvati Plan za ostvarivanje dječjih prava.
Plan za ostvarivanje dječjih prava pripremili su djeca i odrasli zajedno, a vaše učešće nam je zaista pomoglo da shvatimo o čemu  razmišljaju djeca i mladi poput vas i što je najvažnije − koje korake možemo zajednički napraviti kako bi bili u najboljem interesu djeteta i kako bismo stvorili okruženje koje odgovara djeci.
Zašto je važno da se upoznate s ovim Planom? Zato što se on tiče vas, djece! Vi ćete najbolje znati da li se Plan sprovodi, da li su uslovi u kojima živite poboljšani, da li se poštuje Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Na taj način ćete aktivno učestvovati u svim procesima koji se tiču vas i vaših prava.
Zahvaljujemo vam na učešću i nadamo se da ćemo zajedno sprovesti Plan u potpunosti!

Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023 - Verzija za djecu, naslovnica
Author
UNICEF Crna Gora, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 6,04 MB)