Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023

Dječja prava

Djeca vire iza zida
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019–2023. predstavlja nacionalni, sveobuhvatni i međuresorni dokument koji se bavi  unapređenjem uslova za realizaciju prava djeteta u svim oblastima obuhvaćenim Konvencijom Ujedinjenih nacija (UN) o pravima djeteta i njenim fakultativnim protokolima. Ovaj dokument se odnosi na petogodišnji strateški period, a njegova primjena počinje u jubilarnoj, tridesetoj godini od donošenja Konvencije UN o pravima djeteta.

Strategija za ostavrivanje prava djeteta naslovnica
Author
UNICEF Crna Gora, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 1,32 MB)