Izvještaj o konsultacijama sa djecom o stanju dječjih prava

Dječja prava

Djeca vire iza zida
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Istaknuti djelovi

Cilj konsultacija koje su obavljene s djecom, kao zainteresovanom stranom u procesu izrade i primjene Strategije za ostvarivanje
prava djeteta 2019–2023, bio je da se saberu njihova mišljenja o problemima s kojima se suočavaju i o mogućnostima rješavanja tih izazova. U konsultacijama je učestvovalo skoro stotinu djece: NVO Unija srednjoškolaca (40 učesnika konsultacija), Mreža zlatnih savjetnika (1) Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (devet učesnika) i djeca osnovnoškolskog uzrasta (2) – učesnici i učesnice (u daljem tekstu: učesnici) fokus grupa koje je organizovala NVO Centar za prava djeteta Crne Gore (ukupno 45 učesnika u četiri fokus grupe). Konsultacije s predstavnicima Unije srednjoškolaca i sa zlatnim savjetnicima obavljene su putem veb-upitnika (3) s pitanjima otvorenog tipa. Ispitivanje je sprovedeno u decembru 2018. godine i u potpunosti je poštovalo preporuke Etičkog komiteta UNICEF-a.

Djeca vire iza zida
Author
UNICEF Crna Gora, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 794,91 KB)