Nezavisna evaluacija Programa saradnje UNICEF-a i Vlade Crne Gore za period 2017-2021. godine

Osnovne informacije o evaluaciji

Evaluacija Programa 2017-2021
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Ovaj dokument teži da predstavi srednjoročnu evaluaciju Programa saradnje UNICEF-a i Vlade Crne Gore za period 2017–2021, koja je završena u oktobru 2020. godine. Evaluacijom je upravljala  Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju (ECARO) u bliskoj saradnji s predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, a izvršio ju je nezavisni tim za evaluaciju iz Grupe KonTerra. Evaluacija je imala tri cilja: (1) nezavisna ocjena učinka Programa saradnje u periodu 2017–2021.
godine u pogledu promovisanja i zaštite prava djece i podrške nacionalnim prioritetima, uključujući pristupanje Evropskoj uniji (EU); (2) ocjena strateškog pozicioniranja UNICEF-a, programskih
prioriteta i strategija implementacije i (3) identifikacija dobrih praksi, naučenih lekcija i preporuka korisnih za kreiranje budućih programskih aktivnosti.

Djevojčica
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 774,98 KB)