Analiza uticaja poslovnog sektora na djecu, adolescente i mlade u Crnoj Gori

U kojoj su mjeri dječja prava prepoznata u poslovnom sektoru – kao sastavni dio ljudskih prava i kao praksa korporativne filantropije – koja je uloga ključnih aktera u ovoj oblasti?

BIA naslovnica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2016

Istaknuti djelovi

Analiza uticaja poslovnog sektora  na djecu, adolescente i mlade (APU), sprovedena u periodu od juna do septembra 2020, predstavlja prvo takvo istraživanje u Crnoj Gori.

Svrha analize jeste da doprinese odgovoru na pitanje u kojoj su mjeri dječja prava prepoznata u poslovnom sektoru – kao sastavni dio ljudskih prava i kao praksa korporativne filantropije – te da utvrdi ulogu ključnih aktera u ovoj oblasti.

Istraživanje je obuhvatilo:

  • analizu dokumentacije o aspektima privrede [1] i poslovnog okruženja koji utiču na djecu i porodice;
  • anketu s adolescentima i mladima o poslovnom sektoru u Crnoj Gori, sprovedenu preko UNICEF-ove platforme U-Report za Zapadni Balkan;
  • dubinske intervjue s predstavnicima vodećih kompanija iz relevantnih sektora, radi boljeg razumijevanja poslovnih politika/strategija koje utiču na prava djeteta i pokreću sektorsku korporativnu odgovornost i filantropske aktivnosti;
  • analizu dokumentacije glavnih poslovnih udruženja, radi ocjene njihovih kapaciteta za zagovaranje/zastupanje dječjih prava i interesa;
  • mapu i matricu aktera, datu iz ugla problema koji utiču na prava djece;
  • primjenu UNICEF-ove metodologije, alata i smjernica u utvrđivanju oblasti uticaja i rizika za djecu i porodice, kako bi se prepoznale mogućnosti da se između kompanija i organizacija koje podržavaju djecu uspostave partnerstva koja dugoročno donose korist objema stranama.

 


[1] Validiranje podataka: Privredna komora Crne Gore.

BIA naslovnica
Autor
Prof. dr Nataša Krstić
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 3,16 MB)