دوست دارم به مدرسه بروم؛ می‌خواهم انسانی قوی و خوب باشم

داستان رویاپردازی کوچک که با حمایت یونیسف می‌تواند رویاهایش را با مدرسه رفتن به واقعیت بدل کند.

مهدی سیاری
10 آوریل 2023