تغذیه مادر و کودک

یونیسف به همراه شرکای کاری ملی، می‌کوشند تا وضعیت سلامت و تغذیه کودکان را بهبود بخشند.

Mothers learn how to make nutritious food for their children
UNICEF Iran/Noorani