Βοήθεια στα παιδιά από την Ουκρανία

Έφτασαν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια και ειρήνη.

A teacher a migrant girl from Ukraine at school.