Upute za obitelji s djecom u slučaju potresa

Upute MUP Civilne zaštite i Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba

Upute u slučaju potresa
UNICEF

Molimo vas, ostanite smireni, slušajte upute nadležnih službi, nemojte širiti dezinformacije i ne zaboravite da i dalje vrijede sva pravila vezana za zaštitu od koronavirusa. Jako je važno da razgovarate sa svojom djecom, umirite ih i da imate na umu da djeca prate vaše reakcije iznimno pažljivo te je zato važno da budete smireni i da ne podliježete panici. Čuvajte se i čuvajte vaše najmlađe.

 

Pročitajte upute i korisne dokumente MUP Civilne zaštite i Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba: 

 

Brošura MUP-Civilna zaštita – s uputama za obitelji s djecom

 

Brošura Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba – s kontaktima civilne zaštite po četvrtima Grada Zagreba

 

Brošura Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba – s lokacijama sigurnih površina za evakuaciju