Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju – konceptualne i metodičke odrednice

Priručnik se bavi složenim, stručno i društveno izuzetno važnim pitanjem procjene obilježja i intervencijskih potreba djece i mladih s poremećajima u ponašanju s ciljem ujednačavanja prakse procjene u domovima za odgoj u Hrvatskoj.

Dječak u hodniku
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

O potrebama jedne ovako specifične skupine djece i mladih se ne piše i ne istražuje dovoljno, stoga se može reći da je ova tema, pa tako potencijalno i ovaj priručnik, istovremeno i aktualna i svevremenska. Te dvije dimenzije u priručniku se spajaju kroz sistematizirani prikaz starije građe (literature, stručne prakse i iskustva) i logično pridruživanje različitih razina novih spoznaja (teorijske, normativne, praktično-provedbene). Na sadržajnoj razini priručnik nudi obilje informacija o različitim aspektima fenomena procjene (od definiranja ključnih pojmova, problematiziranja složenosti i višeznačnosti definicija, ciljeva, pristupa, modela i vrsta procjene, preko procesnih dimenzija procjene pa sve do njenih ishoda u vidu stručnih mišljenja i planova). U odnosu na edukativnu perspektivu priručnik može biti dobra stručna literatura kako onima koji se tek susreću s ovom važnom temom, tako i onima koji su već duboko uronili u stručnu praksu, kako bi obnovili i produbili svoja ranije stečena znanja. Reprezentacijska razina priručnika ispunjava zahtjeve koji se postavljaju na znanstvene i stručne publikacije (recentna literatura, sistematičnost u razlaganju teme, inovativno i kreativno povezivanje znanstveno-teorijske i praktične te kulturalno-kontekstualne dimenzije relevantne za elaboriranu temu).

Adolescent na igralištu
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-34-2

Dokumenti dostupni za preuzimanje