Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj

Ova publikacija donosi odgovore djece i mladih na pitanja o školi, prijateljima, roditeljima, slobodnom vremenu, njihovim pravima, medijima i društvu.

Dijete daje izkavu za medije
GMarinov/UNICEF

Istaknuto

Sudjelovanje djece u odlučivanju, u svim pitanjima koja se na njih odnose, njihovo je temeljno pravo, a ne dar ili privilegija koja se s odraslih prenosi na djecu. Uz to, uvažavanje dječjih stavova i mišljenja vodi ka donošenju boljih odluka te jača njihovu provedbu i razumijevanje demokracije. Povodom 20. obljetnice potpisivanja Konvencije o pravima djeteta, UNICEF je u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu te uz dopuštenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, potaknuo provođenje istraživanja o stavovima i mišljenjima djece koje je u osnovnim i srednjim školama provela agencija Ipsos Puls, na čelu s Brankom Kuridžom, a cilj istraživanja bio je ispitati mišljenja i stavove djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj. Istraživanje je pokazalo da su mladi velikom mjerom nezadovoljni medijima, smatraju da se njihovo mišljenje nedovoljno uzima u obzir kada je riječ o lokalnoj zajednici, te smatraju da njihovi vršnjaci u najvećoj mjeri diskriminiraju druge mlade osobe s teškoćama u razvoju.

Naslov publikacije i oblačići s porukama
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Preuzmite

(PDF, 5,82 MB)