Na Svjetski dan djece UNICEF pokreće kampanju za podršku djeci s teškoćama

Pretvorimo teškoće u mogućnosti

Dječak
MHegedic/UNICEF