Jamstvo za svako dijete: Faza III — „Testiranje Jamstva za svako dijete u državama članicama EU-a“

UNICEF uvodi inovativne pristupe s ciljem prekidanja ciklusa dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti

Djevojčica
UNICEF/UNI220294/Pancic