Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju

Smjernice su namijenjene adolescentima i odraslima koji rade s adolescentima na njihovom uključivanju u procese donošenja javnih politika i odlučivanja

participacija
MKnezevicBarisic/UNICEF

Istaknuto

Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju namijenjene su adolescentima i odraslim osobama koje rade s adolescentima na njihovom uključivanju u procese donošenja javnih politika i odlučivanja. Prema Konvenciji o pravima djeteta (UN, 1989.) svako dijete ima pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose, ima pravo na slobodu izražavanja, pravo na slobodu misli, savjesti i vjere, pravo na slobodu udruživanja, pravo na zaštitu privatnosti te pristup informacijama. Ove smjernice su jedan od alata kako osigurati kvalitetnu participaciju djece i adolescenata u u javnim politikama i odlučivanju.

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje