Rana intervencija u djetinjstvu

Analiza stanja u Republici Hrvatskoj

Dijete sa stručnjakinjom
NGoga/UNICEF

Istaknuto

Temeljna svrha Analize stanja u području rane intervencije u djetinjstvu (RI) bila je pružiti pregled usluga rane intervencije, analizu politike i korisnu bazu analize podataka i saznanja o uslugama rane intervencije u Hrvatskoj kako bi se pružila podrška postupnom razvoju, poboljšanju i proširenju nacionalnoga sustava RI. Osnovni cilj ovoga sustava bio bi zadovoljiti najčešće potrebe obitelji djece s razvojnim rizicima, razvojnim odstupanjima, teškoćama u razvoju i potrebama u području ponašanja ili mentalnoga zdravlja. Istraživanje je bilo strukturirano tako da utvrdi dobre strane programa RI te potrebe za stručnim, institucionalnim i financijskim resursima, kao i onima po pitanju edukacije, na svim razinama i u svim regijama Hrvatske.

Rana intervencija
Autor
Istraživački tim RISE Instituta za UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-48-9

Preuzmite izvješće

(PDF, 2,60 MB)