Primjeri poslovnih praksi odgovornih prema djeci - sažetak studija slučaja

Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje

Djeca se igraju u pijesku
Kljajo/UNICEF

Istaknuto

Svako poduzeće – bilo da je malo ili veliko – izravno ili neizravno utječe na živote djece. Zato je vrlo važno da poslovni sektor kroz svoje svakodnevno poslovanje i pri razvijanju strateških planova ima na umu najbolji interes djeteta. Kako bi potaknuli poslovni sektor u Hrvatskoj na veći angažman oko dječjih prava, Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje uz podršku UNICEF-a je pokrenuo projekt mapiranja poslovnih praksi odgovornih prema djeci u kojemu su sudjelovali studenti i studentice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagebu.

Izdavač
Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-51-9

Dokumenti dostupni za preuzimanje