Inkluzivno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi

Priručnik za sveučilišne nastavnike

Eva na poligonu u vrtiću
Miljenko Hegedić/UNICEF

Istaknuto

Kako suvremena društva postaju sve raznolikija, tako obrazovni sustavi diljem svijeta nastoje odgovoriti na važna pitanja u oblikovanju procesa učenja i poučavanja koje ima obilježja inkluzivnoga obrazovanja. Specifična kultura svakoga dionika odgojno-obrazovnoga procesa, od ranoga i predškolskoga do visokoškolskoga obrazovanja, kroz međusobne interakcije oblikuje kulturu odgojno-obrazovne ustanove. Upravo uvažavanje različitosti i zalaganje za pravednost, kao i druge komponente inkluzivnosti odgojno-obrazovnih okruženja doprinose razvoju kulture ustanova i sustava koji mogu kvalitetnije odgovoriti na potrebe suvremenoga europskog obrazovnog prostora. Ključnu ulogu u tom procesu imaju visoka učilišta, osobito ona koja školuju buduće poučavatelje na svim razinama i u svim odgojno-obrazovnim kontekstima.
Osiguravanje iskustva inkluzivnoga obrazovanja upućuje na potrebu promjene institucijske kulture koja će svim studentima i studenticama omogućiti smisleno učenje te stjecanje kompetencija za profesionalno djelovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju tako da mogu primjereno odgovoriti na različite odgojno-obrazovne potrebe djece raznolikih razvojnih, zdravstvenih, kulturnih, ekonomskih, obiteljskih i drugih obilježja.
Svijest o potrebi poticanja promjena u inicijalnom obrazovanju odgojitelja djece rane i predškolske dobi, kako bi ono u većoj mjeri bilo usklađeno s komponentama inkluzivnoga obrazovanja, motivirala je suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja je usmjerena prema unaprjeđivanju inkluzivnosti inicijalnoga obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi. Priručnik, koji je pred vama, jedan je od rezultata te suradnje. Nastao je zajedničkim djelovanjem sveučilišnih nastavnika s pet uključenih visokih učilišta (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli). Priručnikom se nastoji odgovoriti na pitanje kako sveučilišni nastavnici u visokoškolskom kontekstu mogu pridonositi razvoju kompetencija studenata za inkluzivno obrazovanje, promovirajući različitosti, ravnopravnost i pravednost u svim komponentama sveučilišne nastave. Priručnik obrazlaže i nudi primjere dobre prakse sveučilišnih nastavnika koji su provjereni u neposrednom radu sa studentima.
Nadamo se da će ovaj priručnik dokazati svoju vrijednost u svakodnevnoj primjeni sveučilišnih nastavnika i doprinijeti boljoj kvaliteti učenja i poučavanja što je jamstvo uspješnosti svih studenata i studentica u promociji inkluzivnih vrijednosti i uvjerenja.

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje