UNICEF for the Children of Ukraine

How the UN Children's Fund in Bulgaria helps children and families from Ukraine

Представителят на УНИЦЕФ в България и Елена Петрова играят заедно с украински деца на откриването на 6-я в България Център за подкрепа на бежанци "Синя точка" във Варна