Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա

Յուրաքանչյուր երեխայի համար՝ իրավունքներից յուրաքանչյուրը

Երեխաները վազում են դաշտում՝ միմյանց ձեռք բռնած: