Studiu privind necesitatea implementării Strategiei Naționale Integrate

Implementarea Strategiei Naționale Integrate pentru formarea și dezvoltarea competențelor parentale

Repere de interes

Schimbările rapide în viața socială necesită o reînnoire pe tot parcursul vieții a cunoștințelor, abilităților și valorilor, părinții fiind cel mai mare grup care are nevoie de o astfel de modernizare.
În termeni sistematici, educația părinților apare ca o componentă a sistemului de învățământ, precum și ca dimensiune a învățării pe tot parcursul vieții.
Cu excepția unor programe de perfecționare a carierei, educația adulților nu poate fi obligatorie; trebuie să fie adaptată la nevoile diferitelor grupuri de adulți și să ofere cursanților condiții mai liberale pentru autoeducare și autoevaluare, pentru alegerea conținutului și metodelor de învățare, loc și timp. În acest context, părinții și viitorii părinți, ca grupuri țintă, au nevoie de un sistem de educație extrem de flexibil, dinamic și ajustabil, care va trebui să răspundă cerințelor și nevoilor părinților.

Autor
Viorica Preda, Adina Ovedenie
Data publicării
Limbi
Engleză
ISBN
978-973-139-206-6