Evaluarea incluziunii sociale prin furnizarea de servicii integrate la model comunitar

Evaluare intermediară

A local professional visiting a vulnerable family and interacting with a child
UNICEF/Anamaria Dinulescu

Repere de interes

Analiza rezultatelor obținute s-a concentrat pe cele două faze ale modelului - pregătirea și implementarea - și au vizat atât modelul general, cât și cele două componente cheie ale acestuia - Pachetul Minim de Servicii și Educație Incluzivă de Calitate.

Abordarea proactivă întreprinsă în cadrul modelului, care s-a bazat pe servicii centrate pe nevoile beneficiarilor, a permis o mai bună înțelegere a nevoilor comunității și proiectarea serviciilor adaptate. În același timp, vizarea beneficiarilor cu servicii de informare sau servicii sociale / asistență medicală primară bazate pe comunitate a contribuit la creșterea nivelului de încredere în APL, la creșterea nivelului lor de informare și de conștientizare a drepturilor lor și, în consecință, a ajutat la abordarea provocărilor pe care le au se confruntau.

AURORA este unul dintre elementele modelului care sunt supuse unei îmbunătățiri constante în urma feedback-ului primit de la lucrătorii comunitari, permițând cunoașterea în profunzime a vulnerabilităților copiilor locali, proiectarea serviciilor specifice pentru a aborda acele vulnerabilități și monitorizarea în timp real a stării prestării serviciilor. Cu toate acestea, specialiștii care lucrează în domeniile de intervenție abordate de model (ONG-uri, autorități naționale) nu sunt suficient de familiarizați cu această aplicație, ceea ce afectează aprobarea acesteia ca instrument care ar putea fi reprodus la nivel național.

Evaluarea instituțiilor de învățământ și pregătirea structurilor lor de conducere au dus la creșterea capacităților de management școlar.

Îmbunătățirea competențelor specifice și transversale ale personalului didactic a contribuit la creșterea calității educației prin utilizarea metodelor și instrumentelor de predare moderne centrate pe elev.

 

Autor
Institutul de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” - Institutul de Cercetare pentru Calitatea Vieții
Data publicării
Limbi
Engleză, Română

Files available for download