01 Februarie 2024

AURORA

Ce este Aurora?, Aurora este un instrument de evaluare și monitorizare în timp real, care vine în ajutorul lucrătorilor comunitari și a autorităților. Aurora înregistrează date despre persoane, gospodării, comune și orașe (primării), colectate de-a lungul timpului de lucrătorii comunitari și operatorii de teren. Activitatea din teren este monitorizată de..., Cum funcționează AURORA?, O aplicație mobilă care este utilizată în activitatea de teren a profesioniștilor de la nivel local pentru managementul de caz. Aplicația colectează date despre toți membrii gospodăriei, generează un diagnostic cu privire la vulnerabilitățile copiilor și femeilor, iar apoi sugerează un pachet de servicii de bază.   O platformă web care agregă..., Evoluția proiectului Aurora de-a lungul anilor, 2011, S-a lansat evaluarea proiectului "Prima prioritate: niciun copil invizibil!", care recomandă: "Să existe o metodologie pentru diagnosticarea completă a vulnerabilităților pe baza unei grile de indicatori, care să fie aplicată unitar pentru toți copiii și toate comunitățile. Este clar nevoie de o metodologie în vederea corelării vulnerabilităților..., 2013, A fost dezvoltată Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților, cu sprijinul CERME și CPSS. Metodologia înregistrează date despre toți membrii din gospodărie și presupune colectarea unor indicatori larg acceptați pentru relevanța în ceea ce privește situația copiilor și a familiilor acestora și măsoară un număr de 17..., 2014, A fost dezvoltat instrumentul software, compus din aplicatia mobilă și platforma web. Sistemul este implementat și testat în 32 de localități rurale dintre cele mai vulnerabile comunități din 8 județe, cu sprijinul a peste 90 lucrători comunitari și coordonatori județeni. Într-un an de derulare a proiectului au fost înregistrate date despre:, 2015, Aurora este implementată și extinsă în 38 de localități (34 din mediul rural și 4 din mediul urban) din județul Bacău prin intermediul proiectului "Incluziune social prin furnizarea serviciilor integrate la nivelul comunității". Peste 300 de lucrători comunitari și coordonatori județeni utilizând Aurora au realizat un recensământ comunitar pe baza..., 2017, Cu sprijinul echipei ATTA Systems este dezvoltată Harta serviciilor sociale și de sănătate din județul Bacău care să susțină Consiliul Județean Bacău în planificarea măsurilor de sprijin pentru copii și familiile aflate în situații de vulnerabilitate, marginalizare și excluziune. Harta de servicii sociale și medicale este integrată cu Aurora..., 2018, Aurora este utilizată doar ca instrument de colectare de date pentru ultima componentă a proiectului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate. Sistemul este folosit pentru recenzarea tuturor gospodăriilor cu copii din 30 de comune aflate în 29 de județe din România cu ajutorul a..., 2019, Evaluarea proiectului "Incluziune social prin furnizarea serviciilor integrate la nivelul comunității" arată primele rezultate ale utilizării Aurora pentru furnizarea pachetului minim de servicii. Graficul alăturat arată dinamica gospodăriilor urmărite pe parcursul proiectului. Prima colectare a datelor pentru o gospodărie este înregistrată ca T0..., 2020, In continuarea proiectului de modelare dezvoltat de UNICEF, Guvernul României a adoptat Legea nr. 231, care susține implementarea, la nivel național, a modelului MPS - Pachetul Minim de Servicii, cu scopul de a facilita furnizarea de servicii în comunitate, prin intermediul Aurora, pentru toți copiii vulnerabili și familiile lor.  , 2021, A fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și UNICEF România, cu scopul preluãrii Aurora pentru scalare la nivel național și integrare ulterioarã în sistemul național de management al informației pentru copii (SINA - Sistemul Informatic Național pentru Adopție).  , 2022, Dezvoltarea funcționalitãților SINA.continuã cu cofinanțare prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014/2020 și susțnere prin Strategia Naționalã pentru Agenda Digitală și Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative. In același timp, programul UNICEF și activitățile de management de caz - bazate pe o utilizare continuă..., 2023, Prin adoptarea Legii nr. 156 privind prevenirea separării copiilor de familiile lor se înființează și reglementează Observatorul Național al Copilului, presupunând integrarea Aurora în SINA, drept componentã de prevenție, precum și extinderea, la nivel național, a activităților de identificare a vulnerabilităților, inițiere a managementului de caz..., Situația actuală, AURORA conține date despre: Copii icon 29,800 COPII ADULTI 172,352 PERSOANE Gospodării 57,568 GOSPODĂRII Persoane vulnerabile 160,017 PERSOANE VULNERABILE Datele afișate reflectă situația curentă, prezentând cele mai recente informații despre gospodării, disponibile la data de 31 decembrie 2023., Ce fel de date oferă AURORA, Aurora - Case management app Aurora Real time monitoring data for vulnerable children, Informațiile despre persoanele din imagine sunt fictive și sunt oferite ca exemplu., UNICEF Aurora Case Management Tool M&E Aurora Software Real time monitoring data for vulnerable children, Informațiile despre persoanele din imagine sunt fictive și sunt oferite ca exemplu., UNICEF Aurora vulnerabilities map Aurora vulnerabilities map UNICEF Copil nevaccinat. Minimum Package of Services Copil nevaccinat. Minimum Package of Services, Copil nevaccinat. Graficul arată dinamica gospodăriilor urmărite pe parcursul proiectului. Prima colectare a datelor pentru o gospodărie este înregistrată ca T0 și arată situația la momentul initial. După fiecare 9 luni, conform metodologiei, colectarea de date este înregistrată la T1, T2, ..., Tn și arată dinamica situației gospodăriei., UNICEF Copil fără acte de identitate Copil fără acte de identitate, Copil fără acte de identitate. Graficul arată dinamica gospodăriilor urmărite pe parcursul proiectului. Prima colectare a datelor pentru o gospodărie este înregistrată ca T0 și arată situația la momentul initial. După fiecare 9 luni, conform metodologiei, colectarea de date este înregistrată la T1, T2, ..., Tn și arată dinamica situației..., UNICEF Copil cu un singur părinte acasă Copil cu un singur părinte acasă, Copil cu un singur părinte acasă. Graficul arată dinamica gospodăriilor urmărite pe parcursul proiectului. Prima colectare a datelor pentru o gospodărie este înregistrată ca T0 și arată situația la momentul initial. După fiecare 9 luni, conform metodologiei, colectarea de date este înregistrată la T1, T2, ..., Tn și arată dinamica situației..., UNICEF Copil cu dizabilități Copil cu dizabilități, Copil cu dizabilități. Graficul arată dinamica gospodăriilor urmărite pe parcursul proiectului. Prima colectare a datelor pentru o gospodărie este înregistrată ca T0 și arată situația la momentul initial. După fiecare 9 luni, conform metodologiei, colectarea de date este înregistrată la T1, T2, ..., Tn și arată dinamica situației gospodăriei., UNICEF Copil cu risc de abandon școlar Copil cu risc de abandon școlar, Copil cu risc de abandon școlar. Graficul arată dinamica gospodăriilor urmărite pe parcursul proiectului. Prima colectare a datelor pentru o gospodărie este înregistrată ca T0 și arată situația la momentul initial. După fiecare 9 luni, conform metodologiei, colectarea de date este înregistrată la T1, T2, ..., Tn și arată dinamica situației..., UNICEF Aurora - Case management app Aurora Case Management Tool M&E Aurora vulnerabilities map Copil nevaccinat. Minimum Package of Services Copil fără acte de identitate Copil cu un singur părinte acasă Copil cu dizabilități Copil cu risc de abandon școlar, VIDEO, Documente utile, Aurora găzduiește și documente suplimentare relevante ce pot fi accesate în timp real și care pot fi adaptate în funcție de contextul fiecărei țări. Acest set de resurse include legi și ghiduri (legislație primară și secundară, metodologii și standarde), documente privind dezvoltarea copilului și violența împotriva copiilor, broșuri despre..., Află mai multe despre AURORA, Dacă vrei să afli cum Aurora a reușit să aducă o schimbare în viața copiilor vulnerabili, te invităm să ne contactezi prin email: bucharest@unicef.org or vtomus@unicef.org.