Activitatea noastră

Parteneriatul dintre UNICEF şi România pentru perioada 2018 – 2022

Three children benefiting from the UNICEF Minimum Package of Services smiling to the camera
UNICEF/Gabriel Vockel

Iniţiativele UNICEF în România

A family with several children supported through UNICEF Minimum Package of Services Initiative

Dezvoltăm  programe pentru ca toţi copiii să poată să fie în siguranţă, să aibă parte de servicii de sănătate, de condiţii de trai decente şi de acces la educaţie de calitate.

Incluziunea socială a tuturor copiilor stă la baza mandatului UNICEF în România. De aceea am creat, împreună cu partenerii noştri, Guvernul, autorităţi centrale şi locale şi ONG-urile, două modele: Pachetul Minim de Servicii, adresat copiilor vulnerabili şi familiilor lor şi pachetul Educaţie Incluzivă de Calitate. Aceste modele se axează pe prevenirea separării nenecesare a copiilor de familie, a sărăciei, a sarcinilor timpurii, a îmbolnăvirilor, a discriminării, a absenteismului şi a abandonului şcolar. În momentul de faţă, acestea sunt pregătite pentru a fi extinse la nivel naţional, cu finanţare naţională sau europeană.

De asemenea, prin intermediul campaniilor de comunicare pentru schimbare socială, intervenim pentru prevenirea discriminării şi a violenţei împotriva copiilor, dar şi pentru a-i susține pe părinţi, îngrijitori şi tutori legali, să ofere fiecărui copil un mediu protector, care să îi stimuleze dezvoltarea.

UNICEF mobilizează resurse din partea persoanelor fizice, a companiilor private şi a fundaţiilor pentru a sprijini copiii din România şi nu numai.   

Susţinem autorităţilor centrale în vederea implementării de politici fondate pe date, adresate copiilor şi familiile lor, în mod special grupurilor vulnerabile.

UNICEF în România analizează periodic modul în care UNICEF şi partenerii săi, diverse ONG-uri şi experţi, pot interveni şi colabora cu autorităţile centrale şi locale pentru a aborda situațiile rămase nesoluţionate.   

UNICEF continuă să lucreze îndeaproape cu Guvernul României pentru a facilita accesul ţării la resursele financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi prin granturile Spaţiului Economic European.

On 21 September 2017, the National Authority for the Protection of Child Rights and Adoption, together with UNICEF in Romania, the World Bank, and with the support of Constanța County Council – the General Directorate for Social Assistance and Child Protection have organised a media briefing focused on the issue of deinstitutionalisation.
The mayor of Bacau giving voice to a child

Contribuim la împărtășirea celor mai bune practici adoptate de România, cu scopul promovării drepturilor copilului la nivel mondial.

România a înregistrat progrese importante în ultimele trei decenii, putând împărtăşi o serie de experienţe pozitive la nivel internaţional. Dezinstituţionalizarea copiilor şi educaţia parentală sunt două dintre domeniile în care România poate ajuta alte state din regiune şi din alte părţi ale lumii să accelereze progresele.

UNICEF colaborează cu autorităţile române în vederea identificării bunelor practici pe care, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, le promovează şi le diseminează în rândul altor ţări.

UNICEF şi Guvernul României şi-au unit forţele pentru a susţine participarea copiilor ca o prioritate pe perioada deţinerii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, dar şi ulterior.