Set de instrumente pentru educația incluzivă, dedicat profesorilor din România

Prezentul set de instrumente pentru educația incluzivă a fost conceput pentru a ajuta și sprijini profesorii să se axeze în mai mare măsură pe practici incluzive în sala de clasă.

Repere de interes

Prezentul set de instrumente constituie o resursă elaborată pentru a oferi profesorilor posibilitatea de a răspunde mai bine nevoilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). A fost conceput printr-un proces consultativ cu cadrele didactice și cu specialiștii implicați în gestionarea problematicii CES în școală. Setul conține materiale ce vizează sprijinirea tuturor profesorilor în promovarea incluziunii în cadrul școlilor de masă. Un element constant evidențiat este importanța colaborării pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor, aceasta incluzând atât colaborarea în cadrul școlii, cât și promovarea unor relații eficiente cu părinții, familiile și alte instituții, în afară de școală. Acest set de instrumente încurajează mai degrabă reflecția și adaptarea decât să se prezinte ca un set de instrucțiuni rigide, fiind inspirat de cele mai recente cercetări și practici de la nivel mondial, dar și de experiența locală a profesorilor și elevilor din România.

Coperta tookitului
Autor
Nasen; UNICEF
Data publicării
Limbi
Engleză

Files available for download